Debatt

Kort sagt, fredag 6. mai

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Sykehus i Oslo. Nato. Videreutdanning. Nattog. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Gaustad-Aker–planer bør skrotes

De fleste er enige når helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skriver i Aftenposten at Oslo trenger moderne sykehus med økt kapasitet for fremtiden. Men hun utelukker Ullevål sykehus, som har kapasitet og fleksibilitet.

Ullevål ble i 2019 ikke seriøst vurdert av Helse sørøst som en alternativ løsning, men «hastebelyst» ved et dagsseminar 1. april 2019. Der ble deler av Rikshospitalet vurdert flyttet til Ullevål. Resultatet ble manglende grunnlag for avgjørelser. Dette var ikke «omkamp», men «harelabb».

Kjerkol lover at i 2030 vil kapasiteten ved Oslo Universitetssykehus (OUS) «øke» til 2326 senger. Men helseministerens sengetall blir en klar reduksjon fra 2002, da OUS-sykehusene hadde 2829 senger.

Også i 2009 var det flere senger. Hvordan forklarer Kjerkol at en økende befolkning i fremtiden i realiteten har færre sykehussenger enn for 20 år siden?

Bjørg Marit Andersen, professor dr. med, tidligere interimsstyreleder, Redd Ullevål sykehus

Per Aschjem, sykepleier, styremedlem, Redd Ullevål sykehus

Myter om Nato

Ja, vi bør «konsentrere oss om en brutal invasjon i Europa i 2022 fra et autokratisk, diktatorisk regime», slik Kjell Dragnes skriver i sitt innlegg i Aftenposten 1. mai. Men han kan ikke forvente at hans utlegninger av historien skal stå uimotsagt.

USAs daværende utenriksminister James A. Baker hadde i 1990 samtaler med bl. a. den sovjetiske lederen Mikhail Gorbatsjov. Dragnes påstår at Bakers uttalelser om at Nato ikke skulle bevege seg en tomme østover, kun gjaldt Øst-Tyskland.

Hvorfor er Dragnes så opptatt av denne angivelige myten? En rekke kilder viser klart at Bakers uttalelser gjaldt Natos utvidelse mot øst generelt, ikke begrenset til Øst-Tyskland.

Ingen påstår vel at Bakers uttalelser er nedfelt i noen bindende avtale mellom Nato eller Nato-land på den ene siden og (den gangen) Sovjetunionen på den andre. Det er spydig å avfeie andre menneskers syn på saken med at de ikke var med på forhandlingene i 1990–1991.

Erik Keiserud, Oslo


Ingen skal gå ut på dato

3. mai skriver restaurantsjef Edvard Skramstad at vi driver en vervekampanje for at folk med fagbrev skal søke høyere utdanning. Dette inntrykket må nyanseres.

Vi er enige med Skramstad i at Norge trenger fagarbeidere! Brevet han og andre fagarbeidere har fått, handler om påfyll av kompetanse. Vi skriver om frister til videregående skole for dem som vil ta fagbrev nummer to, og muligheten til å søke fagskole og høyere utdanning.

Dette er del av et forskningsprosjekt der vi vil finne ut om informasjon om utdanningsmuligheter og ekstra utdanningsstøtte bidrar til at flere fagarbeidere deltar i videreutdanning.

I et arbeidsliv i stadig endring opplever mange nye krav i jobben sin. For å stille sterkere på arbeidsmarkedet er det viktig å holde seg oppdatert og delta på videreutdanning og kurs.

Begrepet videreutdanning kan oppfattes som et høyere nivå enn man har fra før. Det er ikke hensikten vår. Det viktigste er å holde seg oppdatert og unngå at kompetansen går ut på dato.

Sveinung Skule, direktør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse


Nei, fagmiljøer blir ikke splittet

Et innlegg 22. april om sykehusplanene i Oslo inneholder en del påstander som må kommenteres.

Det er feil å påstå at planene for Nye Oslo universitetssykehus splitter fagmiljøer. Store fagmiljøer samles, blant annet barn og ungdom inkludert nyfødtintensiv, thoraxkirurgi, nevrokirurgi samt intensivbehandling for regionsfunksjoner.

Indremedisinske fagmiljøer som i dag er på to steder, får regionfunksjonen samlet på Rikshospitalet, mens det blir lokalsykehusfunksjon både på Aker og Rikshospitalet. Akuttmedisinske fag styrkes gjennom en samling på Rikshospitalet.

Det er feil å påstå på at det blir et dårligere psykiatritilbud til de somatiske pasientene. Tilbudet på Ullevål vil videreføres på Rikshospitalet.

Artikkelforfatterne mener det beste er å bygge på Aker og beholde både Rikshospitalet og Ullevål. Det er det verst tenkelige alternativet for driften. Det vil splitte og spre funksjoner på tre steder. Det vil kreve mer ressurser og gi mindre effektiv drift. Det kan ikke være fornuftig bruk av skattebetalernes penger.

Børge Einrem, kommunikasjonsdirektør, Oslo universitetssykehus


Nattog til København!

Vi er enige med samferdselsbyråden og Aftenposten om behovet for en ambisiøs togsatsing mellom Oslo og Stockholm. Men la oss også gå i gang med å etablere nattog og bedre togforbindelser til København.

Nattog-tilbudet i Europa opplever rekordinteresse, og Norge er ikke koblet på. Ambisjonen om høyhastighetstog til Stockholm er riktig, men krever utbygging av nye traseer. Det tar lang tid. Parallelt med satsningen til Stockholm må det derfor jobbes for et attraktivt togtilbud der hvor skinnene allerede ligger klare – til København.

Attraktive togforbindelser til og fra nærmarkedene våre vil være et viktig tiltak for å kutte reiselivsnæringens klimautslipp. Vi må klare å bygge et attraktivt tilbud for morgendagens klimabevisste reisende. Gjør vi ikke det, risikerer vi å miste gjestene vi gjerne vil ha på besøk.
Som aktører med over 300 overnattingssteder er vi klare for å lage reiselivsprodukter rundt et togtilbud til og fra nabolandene våre. Vi ber derfor om at arbeidet med å få på plass et nattog mellom Oslo og København går litt raskere enn det togtrafikken vanligvis gjør, når det er signalfeil på Skøyen.

Nils Henrik Geite, De Historiske Hotell & Spisesteder
Bernt Bucher Johannesen, Hanen
Trygve Sunde Kolderup, Den norske turistforening (DNT)

  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter