Nye medisiner skal innføres raskere

Norge ligger på sjetteplass av 39 europeiske land når det gjelder innføring av nye medisiner, skriver åtte helseledere.

Bruker Norge lengre tid på å ta i bruk nye medisiner enn Sverige, Danmark og England? Svaret er nei.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Rask tilgang til nye medisiner er viktig for at pasienter skal få god behandling. Bruker Norge lengre tid på å ta i bruk nye medisiner enn Sverige, Danmark og England? Svaret er nei. Norge ligger på sjetteplass av 39 europeiske land når det gjelder innføring av nye medisiner.

Legemiddelindustriens europeiske bransjeforening (EFPIA) kartlegger hvert år tiden det tar, fra en ny medisin får markedsføringstillatelse til den er tilgjengelig for pasientene.

Tidligere var det nok at noen få pasienter i et land hadde tilgang til et legemiddel for at dette skulle klassifiseres som tilgjengelig. Dette skapte misforståelser. Fra 2021 kartlegges andelen nye medisiner som er innført, finansiert og tilgjengelig for alle pasienter i det aktuelle landet.

Kriterier fastsatt av Stortinget

EFPIA-rapporten for 2021 ble utgitt 6. april 2022. Den viser at Norge ligger etter fem andre land i tilgang til nye medisiner, men foran 33 andre europeiske land, herunder alle andre nordiske land, England og Sveits. Norge er også på sjetteplass av 39 for tilgang til nye kreftlegemidler.

I Norge vurderes nye medisiner opp mot kriterier fastsatt av Stortinget, herunder sykdommens alvorlighet, nytten og ressursbruken. Allerede i dag brukes medisinske fageksperter fra helseforetakene i stort omfang i disse vurderingene. Vi ønsker i tillegg å samarbeide med Legeforeningen for å utpeke fagfolk på de ulike områder til dette viktige arbeidet.

Skal bli bedre

Vi vil samarbeide tettere med legemiddelindustrien fremover. I 2021 brukte legemiddelfirmaene i gjennomsnitt 289 dager på å levere dokumentasjon som ble etterspurt av oss for å kunne vurdere om Stortingets kriterier er oppfylt. Vi skal bli bedre på tidsbruk, slik at norske pasienter får enda raskere tilgang til ny og god behandling.

Innlegget er signert av:

Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør, Helse vest

Cecilie Daae, administrerende direktør, Helse nord

Stig A. Slørdahl, administrerende direktør, Helse Midt-Norge

Terje Rootwelt, administrerende direktør, Helse sørøst

Baard-Christian Schem, fagdirektør, Helse vest

Geir Tollåli, fagdirektør, Helse nord

Henrik Sandbu, fungerende fagdirektør, Helse Midt-Norge

Jan Frich, viseadministrerende direktør, Helse sørøst