Debatt

Hvordan redde «Hylla» uten å sinke togene

 • Håkon Wium Lie
  Håkon Wium Lie
  «Hylla»-boer
Slik ligger boligområdet «Hylla» langs Enebakkveien i dag. Bane Nor ønsker å legge to nye spor på tvers i området, men da ryker boligene.

Det finnes en løsning som gir plass til både hus og jernbane.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bane Nor ønsker å legge om sporene i Brynsbakken, der hvor Gjøvikbanen kommer inn på Hovedbanen og Gardermobanen. I Bane Nors løsning må hele «Hylla» rives for å gi plass til sporomleggingen. «Hylla» er en veistump med verneverdig trehusbebyggelse som utgjør en del av Vålerenga.

Denne raseringen av verneverdig trehusbebyggelse har ført til mange protester, men Oslo-politikerne følte seg likevel tvunget til å vedta reguleringsplanen. De ble fortalt at «Hylla» sto i veien for jernbanen.

Men er det slik? Eller finnes det en løsning som gir plass til både hus og jernbane?

Svaret er faktisk ja. Et kinderegg er funnet. Hovedgrepet i løsningen er å legge Gjøvikbanen i en kulvert (som er en kort tunnel) og legge utgående Hovedbane oppå.

På denne måten kan bredden på korridoren halveres ved «Hylla». I figuren under er jernbanekorridoren vist i hvitt og «Hylla» i gult. Det er plass til begge.

En kulvert høres dyrt ut, men denne løsningen er faktisk svært mye billigere enn Bane Nors alternativ. Følgende tiltak og kostnader utgår:

 • ekspropriasjon av husene på «Hylla»
 • riving/flytting av husene på «Hylla»
 • riving av veibro ved Enebakkveien (markert med gult)
 • bygging av ny gangbro over Hovedbanen (til erstatning for veibroen)

Det er også en stor tidsgevinst i denne løsningen, og togreisende med Hovedbanen vil slippe buss-for-tog-løsninger i lange perioder.

Utformingen av kulverten er et kritisk punkt. Bunn i kulverten må ligge i riktig høyde for Gjøvikbanen, og sporene må ikke komme i konflikt med Vålerengatunnelen. Dette er løst i forslaget, som er beskrevet i et separat notat.

Jeg ber pent om at Bane Nor studerer forslaget og håper de lar seg begeistre!



Vil du delta i Oslo-debatten?
Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.

Les også

 1. Området vil bli ubeboelig uansett løsning, sier Bane Nor. I deres egen hovedplan står det motsatte.

Les mer om

 1. Oslo-byutvikling
 2. Jernbane
 3. Oslo
 4. Oslodebatt