Hvordan redde «Hylla» uten å sinke togene

  • Håkon Wium Lie
Slik ligger boligområdet «Hylla» langs Enebakkveien i dag. Bane Nor ønsker å legge to nye spor på tvers i området, men da ryker boligene.

Det finnes en løsning som gir plass til både hus og jernbane.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Bane Nor ønsker å legge om sporene i Brynsbakken, der hvor Gjøvikbanen kommer inn på Hovedbanen og Gardermobanen. I Bane Nors løsning må hele «Hylla» rives for å gi plass til sporomleggingen. «Hylla» er en veistump med verneverdig trehusbebyggelse som utgjør en del av Vålerenga.

Denne raseringen av verneverdig trehusbebyggelse har ført til mange protester, men Oslo-politikerne følte seg likevel tvunget til å vedta reguleringsplanen. De ble fortalt at «Hylla» sto i veien for jernbanen.

Men er det slik? Eller finnes det en løsning som gir plass til både hus og jernbane?

Svaret er faktisk ja. Et kinderegg er funnet. Hovedgrepet i løsningen er å legge Gjøvikbanen i en kulvert (som er en kort tunnel) og legge utgående Hovedbane oppå.

På denne måten kan bredden på korridoren halveres ved «Hylla». I figuren under er jernbanekorridoren vist i hvitt og «Hylla» i gult. Det er plass til begge.

En kulvert høres dyrt ut, men denne løsningen er faktisk svært mye billigere enn Bane Nors alternativ. Følgende tiltak og kostnader utgår:

  • ekspropriasjon av husene på «Hylla»
  • riving/flytting av husene på «Hylla»
  • riving av veibro ved Enebakkveien (markert med gult)
  • bygging av ny gangbro over Hovedbanen (til erstatning for veibroen)

Det er også en stor tidsgevinst i denne løsningen, og togreisende med Hovedbanen vil slippe buss-for-tog-løsninger i lange perioder.

Utformingen av kulverten er et kritisk punkt. Bunn i kulverten må ligge i riktig høyde for Gjøvikbanen, og sporene må ikke komme i konflikt med Vålerengatunnelen. Dette er løst i forslaget, som er beskrevet i et separat notat.

Jeg ber pent om at Bane Nor studerer forslaget og håper de lar seg begeistre!Vil du delta i Oslo-debatten?
Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.