Debatt

Arrestasjoner. Forfølgelse. Trakassering. Vi er rystet over behandlingen av våre tyrkiske kolleger.

  • Else Leona McClimans
    Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg
  • Maria Hessen Jacobsen
    Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg
Den tyrkiske advokaten Ebru Timtik døde i fjor etter å ha sultestreiket i 238 dager.

Tyrkiske advokater fengsles både for sitt yrke og for sine ytringer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I august i fjor døde den tyrkiske advokaten Ebru Timtik i fengsel etter en sultestreik. Som én av 18 advokater ble hun i september 2017 arrestert etter å ha representert klienter som var i opposisjon til myndighetene.

17. november starter en ny rettssak i Istanbul, nå mot Timtiks kolleger. Det er selve advokatstanden som sitter på tiltalebenken. Det uttaler Mehmet Durakoğlu, president i Istanbuls advokatforening, til Advokatbladet.

Angrep på uavhengigheten

Angrep på demokratiet begynner med angrep på advokaters og domstolens uavhengighet.

Et fryktløst forsvar av klienten, uavhengig av andre interesser enn klientens, er en forutsetning for advokaters plass i rettsstaten. Dette er definert i FNs regler om advokaters uavhengighet. Det ligger til grunn for det menneskerettslige kravet til en rettferdig rettergang.

Prinsippet er en forutsetning for domstolens uavhengighet og dens motmakt til staten. Det er et hinder mot totalitær utvikling.

Advokaters og dommeres uavhengighet beskytter journalister, akademikere, menneskerettsforkjempere og andre mot irregulær straffeforfølgning.

474 advokater er dømt til totalt 2966 år i fengsel

Siden kuppforsøket mot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i 2016 er flere enn 1600 advokater blitt arrestert. 474 advokater er dømt til totalt 2966 år i fengsel.

Dommere og påtalejurister som opptrer uavhengig av myndighetene opplever det samme. Det gjør også journalister, akademikere og menneskerettsforkjempere.

Kreve umiddelbar løslatelse

Norge må stå sammen med Europa i presset mot tyrkiske myndigheter.

Tyrkia er et alliert land som er med i Europarådet. Landet omfattes av Den europeiske menneskerettsdomstolen og ønsker medlemskap i EU. At Tyrkia overholder grunnleggende rettsstatsgarantier og menneskerettigheter, er viktig langt utenfor landet selv.

Den norske Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg har fulgt Tyrkia gjennom rettssaksobservasjoner, møter og samarbeid med tyrkiske og internasjonale kolleger.

Vi ser omfattende bruk av vilkårlig forfølgelse, umenneskelig og nedverdigende behandling og grunnløs trakassering av advokater og dommere.

Vi ber regjeringen kreve umiddelbar løslatelse av alle tyrkiske advokater som er fengslet på grunn av sitt arbeid eller sin ytringsfrihet.

Tyrkiske myndigheter må stanse den politiske forfølgelsen av advokater, slik at de kan forsvare tyrkiske borgere i møte med myndighetene.

Protesterer

Vi er opprørte og rystet over den behandlingen våre tyrkiske kolleger opplever.

Advokatforeningen protesterer denne uken utenfor den tyrkiske ambassaden i Oslo. Tilsvarende aksjoner gjennomføres i mange europeiske land.

Vi har ikke tradisjon for å demonstrere i våre advokatkapper. Disse er forbeholdt domstolens autoritet og troverdighet.

Nå gjør vi et unntak. For det er nettopp domstolens autoritet og troverdighet som står på spill.


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Tyrkia
  2. Menneskerettigheter
  3. Ytringsfrihet