Debatt

Kort sagt, torsdag 11. november

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

ID-kort. Politi. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

ID-kort til alle

E24/Aftenposten hadde nylig en sak om Aso Ibrahimi, som ikke får bankkonto av DNB fordi han tross arbeidstillatelse i Norge står uten sikker dokumentasjon på hvem han er. Slik bør det ikke være.

Hvis alle som bor i Norge hadde fått utstedt et nasjonalt ID-kort, ville banker kunne tilby banktjenester til personer i Aso Ibrahimis situasjon.

Må kunne identifisere seg

Nasjonale ID-kort er et sterkt ID-bevis fordi det viser ditt tildelte norske fødsels- eller d-nummer og fordi det er tilknyttet biometri. Det sikrer at du er den eneste som kan få et ID-kort for din identitet. I tillegg vil bruk av biometri låse deg til din identitet i Norge og sikre at én person kun har et identitetsnummer i Folkeregisteret.

Vi må legge til rette for at samfunnsaktører, som banker, har en identitet å bygge videre på i sin saksbehandling. Alle som bor og oppholder seg i Norge og har rett til å jobbe her, må ha mulighet til å identifisere seg i det norske samfunnet.

Ikke alle mennesker som kommer til Norge, har mulighet til å dokumentere identiteten sin. De har likevel rettigheter i Norge som må ivaretas. Derfor er ID-kort til alle en god idé. Her kan Folkeregisteret, som Skatteetaten har ansvar for, spille en sentral rolle.

Én norsk grunnidentitet

Vi må etablere én norsk grunnidentitet som består av det tildelte ID-nummeret fra Folkeregisteret og et sterkt ID-bevis som samfunnet kan bygge videre på og ha tillit til.

Med én grunnidentitet blir det vanskeligere å bedrive ID-kriminalitet, ID-tyveri og arbeidslivskriminalitet. Det sikrer at vi som skattemyndighet får korrekte opplysninger.

ID-kort til alle er et viktig ledd i den helhetlige identitetsforvaltningen i Norge. Det vil blant annet gjøre det lettere for banker som DNB å betale lønnen til dem som lovlig oppholder seg og arbeider i Norge.

Nina Schanke Funnemark, skattedirektør

Er dette normal politiopptreden?

Slik situasjonen utviklet seg på Bislett tirsdag, kan ikke politiet klandres for at de skjøt. Men det kan vel stilles spørsmål ved politiets opptreden i forkant.

På videoen som ble vist i nyhetene, står personen stille foran politibilen. Om han på noen måte direkte utfordrer de to som sitter i politibilen, er uvisst.

Men når politiet i stedet for å konfrontere og arrestere personen bedømmer situasjonen slik at det enkleste er å kjøre ham ned med bilen, er det naturlig å spørre hvorfor. Er det frykt som gjør at de opptrer slik? Eller er dette helt normal politiopptreden?

Ivar T. Johansen, Asker

  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Skatteetaten
  3. Biometri