Som kvinne og psykolog finner jeg Kjøs og Thuens råd provoserende

Psykologene Frode Thuen (til venstre) og Peder Kjøs ga råd til en kvinne som strever med å finne en partner i voksen alder.

Budskapet er ikke bare primitivt og fordummende, men direkte skadelig for selvfølelsen. Spesielt når det kommer fra psykologer.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Debatten raser fortsatt etter at psykologene Frode Thuen og Peder Kjøs ga råd til en kvinne som strever med å finne en partner i voksen alder (Aftenposten 24. oktober). Psykologene snakker om hvordan kvinnens markedsverdi og erotiske kapital endres og minker med alder.

Thuen mener det er to hovedbegrensninger som gjør det vanskelig å finne noen: «Den ene er at man ikke har så høy markedsverdi, og den andre er at man har høye forventninger eller krav.» Rådet kvinnen får fra psykologene, er derfor blant annet å «justere vurderingen av egen verdi». Som kvinne og psykolog finner jeg dette provoserende.

Problematisk

Kjøs og Thuen har møtt motstand etter utspillet og har i ettertid forsvart seg med at dette er tallenes tale – at menn ønsker seg unge, formeringsdyktige partnere, og at eldre damer dermed er mindre attraktive.

Uttalelsene minner om hvordan man på ungdomsskolen rangerte folk fra 1 til 10. Det er som å si at en kvinne har gått fra å være en åtter til en sekser på skalaen fordi hun er blitt eldre og mindre fruktbar.

Dette budskapet er ikke bare primitivt og fordummende, men direkte skadelig for selvfølelsen. Spesielt når det kommer fra psykologer.

Vi er en yrkesgruppe folk søker råd og hjelp hos. Det er også denne rollen psykologer i det offentlige rom blir forstått i lys av.

Derfor er det problematisk når psykologer bruker forskning fra et annet fagfelt til å råde folk på et av de mest grunnleggende og komplekse områdene i livet.

Uttalelsene minner om hvordan man på ungdomsskolen rangerte folk fra 1 til 10

Skivebom

Det stemmer kanskje at man som kvinne får mindre oppmerksomhet når man når en viss alder, og at det samme ikke gjelder i lik grad for menn. Men er det relevant i jakten på kjærligheten?

Høy markedsverdi gjør det ikke nødvendigvis lett å finne en man både faller for og klarer å leve med. Et fokus på «transaksjon», der man går inn med ulik kapital og søker å optimalisere utbyttet, fremstår som en kynisk og teoretisk tilnærming til et av livets mest eksistensielle spørsmål.

Det essensielle er å fungere sammen med én partner, ikke å bli vurdert som aktuell for mange

Er det én ting vi vet fra terapirommet, så er det at relasjoner kan være vanskelig, spesielt de nære.

Det krever mye å leve tett på noen; å vise seg sårbar, være selvhevdende, støtte, tåle og holde fast ved noe felles og fint i en hektisk hverdag.

Å snakke om antall potensielle partnere man har tilgang på, fremstår i denne sammenhengen som skivebom. Det essensielle er å fungere sammen med én partner, ikke å bli vurdert som aktuell for mange.

Kvinnediskriminerende

Kjøs og Thuen kommer selvsagt også med gode råd, men det etterlatte inntrykket er at kvinner over en viss alder ikke kan forvente å bli vurdert som partnere dersom mannen kan finne én som er yngre. Det er vanskelig ikke å assosiere dette med både alders- og kvinnediskriminerende holdninger.

Det siste folk trenger i jakten på kjærligheten, er svekket selvfølelse fordi mannlige psykologer forteller dem at de er mindre attraktive.