Debatt

Skal Oslo bli en sykkelby, må syklistene oppdras | Bratlid og Berner

 • Begge Fra Oslo
 • Aasmund Berner
 • Dag Bratlid

Dersom Oslo skal bli en sykkelby, bør byrådet ha som sin første oppgave å oppdra syklistene til en akseptabel adferd, skriver artikkelforfatterne. Rolf Øhman

Før start av en omfattende utbygging av sykkelveier bør det undersøkes hvor mange som vil kunne bytte ut buss, trikk eller T-bane med sykkelen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Byrådet ønsker å forbedre Oslos trafikkproblemer ved å utvikle Oslo til en sykkelby. Etter vår oppfatning må en rekke problemstillinger vurderes før planene blir mere konkrete.

Hvor mange kan vi regne med vil bli daglige syklister?

Byrådets mål er at nesten halvparten av osloborgernes reiser skal foretas med sykkel. Siden halvparten av Oslos befolkning er barn eller eldre og neppe vil kunne ha sykkel som sitt hovedtransportmiddel, må nesten alle andre sykle – og helst hver dag. Det er ikke et realistisk mål.

Oslos kollektivtrafikk er sterkt økende, og folk er fornøyd med tilbudet. Før start av en omfattende utbygging av sykkelveier bør det derfor undersøkes hvor mange som vil kunne bytte ut buss, trikk eller T-bane med sykkelen. Det må også undersøkes hvor mange som faktisk har en reiseavstand til jobb eller utdanning som har en slik lengde og løypeprofil at det er realistisk å tenke seg at sykkel vil være et aktuelt transportmiddel uavhengig av årstid og vær.

Oslo og København kan ikke sammenlignes

Vi er enige med byrådet i at det bør lages en plan for sykkelhovedveier i Oslo, og at dette vil kunne medføre omlegginger av bilveier. Erfaringer fra Groningen i Nederland viser at det lar seg gjøre uten for store investeringer. Når byrådet viser til København som eksempel på en sykkelby, er de imidlertid på ville veier. Det er store geografiske forskjeller mellom Oslo og København, i tillegg har Oslo snø og is store deler av året.

I København har dessuten syklistene en tradisjon med å sykle og har utviklet en sykkelkultur, det er blant annet forbudt å bruke sykkel på fortauet, og dette forekommer nesten aldri. Syklistene har også stor respekt for trafikklys.

Les også

Valget står ikke mellom teknologi og delingsøkonomi eller sykkel og kollektivt, skriver Marion Godager Tveter

I Oslo er det helt motsatt. Selv der det er sykkelfelt i gatene, bruker syklistene jevnlig fortauene, og de opptrer ofte både som syklist, «bilist» og «fotgjenger», og de neglisjerer i stor grad trafikkregler og skilt/lys som gjelder for trafikanter ellers. Dersom Oslo skal bli en sykkelby, bør byrådet ha som sin første oppgave å oppdra syklistene til en akseptabel adferd.

Sertifisering av sykler og syklister?

Et første skritt i retning mot en sykkelkultur i Oslo kunne være å innføre krav om registrering av sykler. Dette er kjent fra andre land og byer, f.eks. i Sveits og Beijing. Registreringsskilt på sykkelen vil ansvarliggjøre syklistene overfor andre trafikanter og lette politiet med å håndheve generelle trafikkregler.

Registrering vil også forenkle kontroll av sykkelens tekniske stand i henhold krav når det gjelder bremser, skikkelig lys osv. Det må også kreves at syklene har piggdekk om vinteren eller når føret tilsier dette. Selv syklister med god råd har ofte ikke en sykkel som er i forskriftsmessig stand, slik politiets kontroller på Sjølystveien har vist.

Syklister bør også ha forsikring

Manglende trafikkultur blant syklister i Oslo har allerede ført til kollisjoner mellom syklister med døden til følge, og erstatningskrav for den skyldige som resultat. Med økende antall syklister, el-sykler og ekspressveier for syklister med høye hastigheter, man må regne med flere slike ulykker i fremtiden.

I motsetning til en bilist, har syklistene ingen forsikring som dekker de skadene vedkommende som trafikant påfører tredjeperson, enten det er en bilist, en annen syklist eller en fotgjenger.

En syklist som kolliderer med en bil påfører vanligvis bil og fører små skader. Når syklisten kolliderer med en annen syklist eller fotgjenger, kan det medføre betydelig og invalidiserende personskade med erstatningsbeløp på flere millioner kroner, noe ingen syklist har dekning for i dag. En slik forsikring kan enklest kobles til registreringsplikt, ved at sykkelen ikke blir registrert før den er i tilfredsstillende teknisk stand og eieren kan dokumentere adekvat forsikringsdekning overfor tredjeperson.

Planene om å omdanne Oslo til en sykkelby, har mange gode sider. En rekke utfordringer må imidlertid løses for at dette skal bli en utvikling alle trafikanter, også syklistene, vil være tjent med.

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Debatt
 2. Oslo
 3. Sykkelpatruljen
 4. Sykkel

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Undersøkelse: Tre av fem Oslo-folk mener syklister er dårlige til å overholde trafikkreglene

 2. DEBATT

  Trafikkreglene er utformet av bilister for bilister. Syklister er trafikkens pariakaste | Olav Torvund

 3. DEBATT

  Sykkelkulturen i Oslo er pill råtten

 4. DEBATT

  Vi jobber for å fase ut sykler på fortauet

 5. KOMMENTAR

  Sorry, syklister, dere må skjerpe dere

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Fortsett sykkelsatsingen