Antall unge uføre er for høyt og må ned. Men Arbeiderpartiets jobbgaranti er nok en garanti uten innhold. | Heidi Nordby Lunde

Grunnen til at Arbeiderpartiet ikke får støtte til sin såkalte jobbgaranti, er ganske enkelt at de som vanlig gir store løfter – som gir små resultater, skriver Heidi Nordby Lunde (t.v) i sin replikk til Hadia Tajik.

En Arbeiderparti-garanti uten innhold. Igjen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I sin søndagskommentar i Aftenposten fremstilte Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, det som at Ap har foreslått et kjempeløft for unge uføre, som regjeringen er uvillig til å støtte.

Sist Arbeiderpartiet satt i regjering innførte de en ventetidsgaranti som aldri ble innfridd, en kreftgaranti som ikke ga resultater og en verdighetsgaranti uten innhold. Grunnen til at Arbeiderpartiet ikke får støtte til sin såkalte jobbgaranti, er ganske enkelt at de som vanlig gir store løfter – som gir små resultater.

Ikke et samfunnsproblem

Sist jeg sjekket, var det bare i underkant av 170 av de 16.300 unge som i dag mottar uføretrygd som ville blitt omfattet av Arbeiderpartiets jobbgaranti. Noe av forklaringen på at flere unge mottar uføretrygd har sammenheng med at regjeringen har endret både ytelsene og oppfølgingen.

Det er innført mer tidsbegrensning og raskere oppfølging, noe som gir raskere avklaring og får mange raskere ut i arbeid. Flere får dermed også avklart raskere at de faktisk har krav på uføretrygd fordi de ikke kan forsørge seg selv, og dermed innvilges dette tidligere enn før.

Det er ikke et samfunnsmessig problem å gi økonomisk trygghet til en sårbar gruppe ved å sørge for at disse er avklart tidligere.

Les også

Kjersti Storrøsten deler sin personlige erfaring: Livet på uføretrygd er ekskluderende, stigmatiserende og isolerende

Velferdsstaten på sitt beste

Tajik skriver også at det har vært en eksplosiv økning i unge på uføretrygd, men at forklaringene er få. Som nestleder i arbeid- og sosialkomiteen på Stortinget, burde hun være kjent med analysen fra NAV: Den viser at en viktig årsak til at flere blir uføretrygdet er medisinske fremskritt, som gjør at dødeligheten har gått ned for personer født med stor grad psykisk utviklingshemming, medfødte misdannelser eller kromosomavvik.

Det har også vært en stor økning i antallet som blir uføretrygdet på grunn av autisme og Aspergers syndrom før de er 20 år. Dette har gitt nesten en dobling av personer under 30 år som blir uføretrygdet når de er 18 år. Dette er velferdsstaten på sitt beste: Å gi økonomisk trygghet for dem som ikke har mulighet for å sørge for det selv.

Les også

Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette

Antall unge uføre må ned

Det Tajik har rett i, er at vi ser en urovekkende økning i antall unge som mot slutten av 20-årene får en alvorlig psykisk lidelse, og derfor faller ut av arbeid, aktivitet eller utdanning. De unge utgjør en liten andel av alle uføretrygdede, men økningen gir likevel grunn til bekymring.

Antall unge uføre er for høyt og må ned. Derfor har regjeringen tatt initiativ til en bred inkluderingsdugnad for å få flere over i arbeid og aktivitet.

Mange som blir unge uføre lever et liv de ikke selv har valgt. Barndommen kan ha vært preget av negative erfaringer i et utrygt og truende miljø, skrev Hadia Tajik i sin søndagskommentar.

I Jeløy-plattformen signaliserer regjeringspartiene at man ønsker å styrke ordningen med varig tilrettelagt arbeid, som er et tilbud om tilrettelagt arbeid for uføretrygdede med behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Over tid er det mulig å snu trenden, men det finnes ingen «quick fix». Det krever en stor innsats, hvor regjeringen allerede er i gang med arbeidet.

Arbeiderpartiets jobbgaranti er nok en garanti uten innhold.