Forskere: Vår studie om vold og voldtekt i Norge brukes skjevt i #metoo-debatten | Bjørnholt og Hjemdal

Argumentet om at like mange menn som kvinner utsettes for vold er en skjev fremstilling, mener de to forskerne.

Ti ganger flere kvinner enn menn har opplevd voldtekt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I flere innlegg rettet mot #metoo-kampanjen, senest i Aftenposten 1. juli, tar Øystein Stene vår omfangsstudie «Vold og voldtekt i Norge» til inntekt for sitt argument om at partnervold er likere fordelt mellom kvinner og menn enn man skulle tro.

Slik det fremgår av rapporten fra studien, er vår konklusjon at kvinner er mer utsatt, både når det gjelder antall voldshendelser og grovhet av vold fra partner.

Margunn Bjørnholt er prosjektleder for prosjektet Vold i parforhold, kjønn, likestilling og makt. Ole Kristian Hjemdal er tidligere prosjektleder for Vold og voldtekt i Norge.

Skjevt fremstilt

Argumentet om at partnervold er likt fordelt mellom kjønnene, bygger på en skjev fremstilling av data der man legger sammen milde, herunder bagatellmessige enkelthendelser, og gjentatt, grov og livstruende vold.

En slik sammenstilling har liten verdi som mål på hvor mange som faktisk utsettes for vold.

Les også

Les essayet som startet debatten: Jeg kjenner et dypt ubehag ved den autoritære tonen og massementaliteten i #metoo-bevegelsen

Når man også tar med seksuell vold, som i omfangsstudien presenteres separat, blir bildet enda tydeligere. Ti ganger flere kvinner enn menn (9,4 prosent mot 1,1 prosent) har opplevd voldtekt, og 3,8 prosent kvinner og 0,1 prosent menn har opplevd voldtekt fra partner. De fleste voldtektene av menn ble utført av menn.

Les også

#stilleforopptak: 590 norske kvinnelige skuespillere tar et oppgjør med ukulturen i norsk TV, film og teater

Ikke likt fordelt

Ti ganger flere kvinner enn menn hadde også opplevd to eller flere grove voldsformer som både grov fysisk vold og voldtekt.

Det er følgelig ikke grunnlag for å antyde at vold i parforhold er likt fordelt mellom kvinner og menn.

Volden har også ulike konsekvenser, og kvinner oppgir i betydelig større grad enn menn at de fryktet å bli skadet eller drept i forbindelse med volden.

At kvinner er mer utsatt for vold i parforhold og seksuell vold enn menn, er en viktig del av faktagrunnlaget for en debatt om kjønn, vold og seksuell trakassering.