Utdanningsdirektøren i Oslo om Ulsrud-debatten: Elever skal slippe å føle seg uthengt og stigmatisert av sin egen lærer | Astrid Søgnen

Elever er blitt negativt omtalt i deler av kommentarfeltene og i sosiale medier, hvor de mistenkeliggjøres og omtales respektløst. Det opplever vi som har ansvar for elevene, som svært trist, skriver Astrid Søgnen.

Lærere har ytringsfrihet, men kan ikke krenke elever.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
  • Få oversikt over debatten: Se innleggene nederst i teksten

Det har de siste dagene foregått en debatt om ytringsfrihet i skolen.

Lærere har som alle andre ytringsfrihet. De kan tale, skrive innlegg, delta i debatter og ytre seg for øvrig. Vi har imidlertid alle et ansvar for hvordan ytringsfriheten brukes og hvilke konsekvenser den kan ha for elever. Spesielt er det viktig å unngå å krenke dem som har mindre makt, eller som av ulike grunner er særlig sårbare.

Elever skal slippe å føle seg uthengt og stigmatisert av sin egen lærer. Det var nettopp opplevelsen av stigmatisering som noen elever ved en av Oslos skoler har beskrevet i et Si ;D-innlegg i Aftenposten, 9. april: «Vi følte oss tråkket på i Dagsnytt Atten».

Saken er at en lærer i en debatt i Dagsnytt Atten omtaler elevers adferd og andre kjennetegn ved enkeltelever, slik at de opplever å bli identifisert.

Venstre: Faksimile av debattinnlegg 9. april. Høyre: Noen få av mange tweets i den løpende debatten.

Det er dette som gjør at saken handler om elevenes skolemiljø, og ikke først og fremst ansattes ytringsfrihet. Debatten om saken er blitt uryddig fordi de to perspektivene er blandet sammen.

Les også

LES OGSÅ: – Malkenes er viktig for oss som folkevalgte, mener rødgrønne politikere i Oslo... Men byrådet vil ikke gripe inn i prosessen

Elevene skal lyttes til og tas på alvor

Et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser er en sentral verdi. Det er svært viktig at elever tør å ytre seg og blir tatt på alvor når de sier ifra om ugreie forhold. Å ta elevens opplevelser på alvor har skolene en plikt til etter «mobbereglene» i Opplæringsloven. Dette gjelder også i de tilfeller det aldri var meningen å krenke noen med ytringen.

Skolen plikter å undersøke saken hvis den får mistanke om eller kjennskap til at noen som arbeider på skolen, utsetter en elev for krenkelser. Det spiller ingen rolle om det er en eller flere elever det gjelder.

Elevene er tatt på alvor av skolen. Dessverre blir de negativt omtalt i deler av kommentarfeltene og i sosiale medier, hvor de mistenkeliggjøres og omtales respektløst. Det opplever vi som har ansvar for elevene, som svært trist.

Les også

LES OGSÅ: Skjerpet aktivitetsplikt knebler ikke ytringsfriheten, mener mobbeombudet i Oslo

Når voksne krenker elever

Et trygt og mobbefritt læringsmiljø er øverst på dagsordenen både nasjonalt og kommunalt. Oslo kommune har gått i front når det gjelder å iverksette rask oppfølging av de nye reglene, og våre ansatte har fått omfattende skolering i de oppgraderte og nye paragrafene i elevenes arbeidsmiljølov.

Heldigvis opplever de aller fleste elevene en trygg og god Osloskole, hvor de lærer mye, uten mobbing og krenkelser. Men vi må være på vakt. Resultater fra Elevundersøkelsen 2017 viser at 2,5 prosent av elevene det siste skoleåret har opplevd mobbing av voksne på skolen. Dette tar vi på største alvor, og det gjør også lærerorganisasjonene i Oslo.

Hva slags skole vi tilbyr elevene våre, er et av de viktigste temaene vi kan diskutere. Debatt og meningsbrytning er sunt, skaper nye ideer og bidrar til utvikling av skolen. Derfor bør de som kjenner skolen, delta i debattene om hvordan vi best kan gi et godt tilbud til elevene. Det ønsker vi velkommen, med oppfordring om en hensynsfull og saklig debatt.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter