Avkolonisering vil kunne styrke forskningen | Beathe Øgård

  • Beathe Øgård
    leder, SAIH
Avkolonisering vil ikke undergrave kunnskapstilegnelsen ved verdens universiteter, men tvert imot styrke den, skriver innleggsforfatter.

Vi må bekjempe skjeve maktstrukturer i akademia.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Debatten om avkolonisering av akademia har rast i sommer. En gruppe seniorprofessorer fra UiO gir i Aftenposten 15. august SAIH skylden for at det i hele tatt finnes faglig debatt rundt temaet.

Debatten har hatt lite konsensus rundt hva begrepet betyr i praktisk eller teoretisk forstand. Flere har brukt anledningen til å blåse liv i eldre debatter som utfordrer relativismen, eller til å føle seg krenket.

Anerkjenne vår koloniale fortid

For SAIH handler avkolonisering om å si ja til nyansert kunnskap, perspektivmangfold og å bekjempe skjeve maktstrukturer i akademia – også ved norske utdanningsinstitusjoner.

Dette mener vi kan gjøres blant annet ved å anerkjenne vår koloniale fortid og hvilke mekanismer som bidrar til å undergrave et mangfold av perspektiver i akademia. Det handler om hva og for hvem vi ønsker universitetene skal være.

Avkolonisering vil ikke undergrave kunnskapstilegnelsen ved verdens universiteter, men tvert imot styrke den – man vil skape rom for økt kunnskap, flere perspektiver og meningsbrytning.

For oss handler ikke debatten om å endre vitenskapens prinsipper og metoder eller erstatte vestlige universitetstradisjoner, men om å anerkjenne at andre perspektiver og kunnskapssystemer kan ha verdi.

At kronikkforfatterne anser dette som en antivitenskapelig ideologi, viser oss at vi har pirket borti deres hegemoniske makt.

Les også

Les forskerne ved UiOs innlegg: Avkoloniseringsideologien truer universitetene

Mer inkluderende

Alle studieretninger bør legge til rette for at studenter kan sette sine fagfelt inn i en samfunnskontekst, være kritiske og i stand til å identifisere maktstrukturer.

Dette betyr ikke at vi skal opptre ukritisk i møte med ikke-vestlig forskning, men det vil kunne føre til en friere akademisk tradisjon. Vi mener dette er en debatt Saugstad et al. burde ønske velkommen. Akademia har alt å vinne ved å bli mer inkluderende.

Å angripe «SAIH-tierne» på bakgrunn av faglig uenighet er uryddig og fremstår som en hån mot en lang og stolt tradisjon blant norske studenters engasjement for internasjonal solidaritet.