Debatt

Regner Statistisk sentralbyrå riktig? | Køber og Bye

 • Tonje Køber
  Seksjonssjef, Seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk
 • Torstein Bye
  Fagdirektør i Statistisk sentralbyrå
Kjetil Rolness spurte tidligere denne uken om SSB kan regne og om vi skjønner våre egne tall, skriver innleggsforfatterne.

Statistisk sentralbyrå svarer Kjetil Rolness.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Gjennom den siste uken har det vært en debatt i Aftenposten mellom Statistisk sentralbyrå og Kjetil Rolness om SSBs sysselsettingstall for innvandrere. I debatten, som har dekket en rekke spørsmål, spør Rolness om SSB kan regne og om vi skjønner våre egne tall.

Tonje Køber.

Utgangspunktet for dette spørsmålet er tallene vi oppgir for sysselsettingsprosenten blant kvinnelige flyktninger fra Somalia. De relevante bakgrunnstallene for denne diskusjonen fremkommer av Rapporter 2018/1 fra SSB – tabell A13 og A29 og av befolkningsstatistikken. Her kan man finne at antall kvinnelige flyktninger fra Somalia i aldersgruppen 15–66 år er 11.007 (2016-tall). Antall sysselsatte blant disse er 2707. Antall heltidsansatte er 1047.

Et mer utfyllende bilde

Rolness viser til at andelen heltidsansatte kvinner i alderen 15–66 fra Somalia er 9,5 prosent, som følger direkte av tallene ovenfor. For få et mer utfyllende bilde av sysselsettingen publiserer SSB sysselsettingen ved å angi hvor stor andel av gruppen som er sysselsatte og deretter hvor mange av disse som arbeider heltid og deltid.

For somaliske kvinner er sysselsettingsandelen 24,6 prosent, av disse jobber 38,7 prosent heltid. Slik beregner vi sysselsetting både for innvandrere og alle andre grupper i befolkningen. Statistikken viser da om en økning i sysselsettingen skyldtes at flere kom i arbeid, eller om det bare var slik at flere av de sysselsatte fikk heltidsarbeid.

Torstein Bye.

Grunnen til forskjell i prosenttallene er at man ser telleren (1047 heltidsansatte) opp mot ulike nevnere (henholdsvis alle kvinnelige somaliere, 11007, eller antall sysselsatte kvinnelige somaliere, 2707). Forskjellen på prosenttallene handler om tolkning, hva de skal brukes til og hva de skal sammenlignes med, ikke om feil eller riktig beregning.

I samsvar med internasjonale standarder

Grunnen til at SSB oppgir heltidsprosenten på denne måten, er at dette er den vanlige definisjon i sysselsettingsstatistikken både i Norge og andre europeiske land. Vi publiserer tall i samsvar med internasjonale standarder. Det forhindrer ikke at tall kan settes sammen på en annen måte for å belyse andre forhold siden det detaljerte datagrunnlaget jo foreligger.

Kjetil Rolness.

SSBs statistikker inneholder svært detaljert informasjon om arbeidsmarkedet til både majoritetsbefolkningen, innvandrere og flyktninger. SSB utvikler stadig statistikkgrunnlaget og formidlingen av statistikken for å belyse flere sider ved arbeidsmarkedet for detaljerte grupper, ofte inspirert av innspill fra brukere.

Her kan du lese innleggene i debatten mellom Rolness og SSB:

Les også

 1. Kjetil Rolness: Hvor mange innvandrere har en ordinær heltidsjobb, uten tilskudd fra det offentlige? Det vet vi ikke

 2. Tonje Køber, SSB: Gode tall på sysselsetting blant innvandrere

 3. Kjetil Rolness: Tallene burde vært nyhetsstoff. De burde fått alarmklokker til å ringe. Men SSB gir dem ikke til oss.

 4. Tonje Køber, SSB: Ja, vi har tallene, og de er publisert!

 5. Kjetil Rolness: Kan seksjonssjefer i SSB regne?

Les mer om

 1. Integrering
 2. Arbeidsliv
 3. Sysselsetting
 4. Statistisk sentralbyrå