Debatt

Obligatorisk videregående skole er en dårlig idé som fungerer elendig i praksis

 • Mímir Kristjánsson

Det er riktig at de som ikke fullfører videregående skole senere i livet blir overrepresentert på en rekke uheldige statistikker. Men dette problemet må vi først og fremst løse i arbeidslivet, ikke i skolen, skriver Mímir Kristjánsson. Berit Roald

Tvang er ikke svaret, mener Mímir Kristjánsson.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Denne helgen avholder AUF landsmøte i Oslo. Der skal Aps ungdomsparti blant annet behandle et forslag om å gjøre videregående skole obligatorisk. Forslaget har støtte fra et flertall i sentralstyret, og har dessverre gode muligheter til å bli vedtatt.

Det til tross for at obligatorisk videregående skole er en elendig idé som vanskelig kan la seg gjennomføre i praksis.

Nødvendig for et godt liv?

Bak tanken om obligatorisk videregående skole ligger en ideologisk klokkertro på at mer skole alltid er til det beste for alle. Skolepolitisk leder i AUF i Hordaland, Emil Gadolin, formulerer det slik iet innlegg i Bergens Tidende: «Å fullføre videregående skole er nesten nødvendig for et godt liv (…) Friheten til å ikke gå på videregående skole er illusorisk.»

Svært mange benytter seg i dag av den «illusoriske» friheten Gadolin snakker om. Av et årskull i videregående opplæring er det i dag 31 prosent som står uten noen form for formell kompetanse etter fem år. De fleste av disse er i arbeid allerede samme året som de slutter i videregående opplæring.

Disse ungdommene faller ikke bare fra noe, de faller også til noe, nærmere bestemt arbeidslivet.

Mange lærer mer i arbeidslivet enn på skolebenken. Når Emil Gadolin og hans likesinnede hevder at det nesten er umulig å leve et godt liv uten å ha fullført videregående skole, tråkker de på valgene til en tredjedel av norske unge.

Det er riktig at de som ikke fullfører videregående skole senere i livet blir overrepresentert på en rekke uheldige statistikker. Men dette problemet må vi først og fremst løse i arbeidslivet, ikke i skolen.

Mer tvang og mer skole er det aller siste skoletrøtt ungdom trenger

Formalkompetanse tillegges i dagens arbeidsliv altfor stor vekt på bekostning av realkompetanse. Det er heller ikke vitnemålet, men arbeidshverdagen som gjør at prester og arkitekter lever lengre og er friskere enn servitører og hotellarbeidere.

Hvor lenge skal tvangen vare?

Det er ikke godt å si hvordan obligatorisk videregående skole skal fungere i praksis, eller hvilke straffetiltak AUF tenker å bruke mot dem som forsøker å skulke unna. Men en liten detalj Ap-ungdommen bør tenke ekstra godt igjennom er hvor lenge tvangen vil vare.

Dagens forslag innebærer obligatorisk videregående opplæring frem til fylte 18 år. Det er heldigvis fortsatt uaktuelt å tvinge voksne, myndige mennesker til å gå på skole. Men hva skal være hensikten med obligatorisk videregående skole dersom det ikke varer løpet ut?

Hva slags mening gir det å tvinge norsk ungdom til å fullføre litt mer enn halvparten av videregående skole?

Dersom AUF vil hjelpe flere gjennom videregående opplæring, bør de konsentrere seg om å lage flere og mer varierte skoleløp med mer praksis og mindre teori. Å få skolelei ungdom tidligere ut i en bedrift kan være redningen for mange som har fått nok av livet i klasserommet. I tillegg bør retten til videregående opplæring utvides slik at den også omfatter rett til lærlingeplass.

Men mer tvang og mer skole er det aller siste skoletrøtt ungdom trenger. Det forstår forhåpentligvis også flertallet på AUFs landsmøte.

Mer fra Internrevisjonen:

Jan Arild Snoen om frihetsbegrepet:

Les også

Høyresidens idealsamfunn er Singapore – rikt, trygt, autoritetstro, konformt - og kjedelig

Mímir Kristjánsson om vinglepartiet SV:

Les også

Når SV prøver å bli partiet for alle, ender SV som partiet for ingen

Jan Arild Snoen om prinsessebråk og monarki:

Les også

Ikke min konge

Mímir Kristjánsson om det svenske valget:

Les også

Det nytter ikke å vise finger til Sverigedemokratarna

Jan Arlid Snoen om tiggeforbud:

 1. Les også

  «La tiggerne være. Og la politiet drive med viktigere ting.»

Les mer om

 1. Debatt
 2. Internrevisjonen
 3. Skole

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Elevene skal få makt til det meste i SV-skolen. Bortsett fra å velge vekk SV-skolen | Andreas C. Halse

 2. DEBATT

  Hva skjer når ungdom
  sparker i grusen
  i fire til fem år? | Karoline Bakke

 3. DEBATT

  Milliardsatsing på de yngste | Trond Giske

 4. KOMMENTAR

  Likestillingskampen handler også om guttene

 5. NORGE

  – I dag får elevene bare én sjanse til å fullføre videregående

 6. DEBATT

  Tilgi meg ikke, Søgnen. Jeg vet at Oslo-skolen ikke er god nok.