Debatt

Overdiagnostikk er et begrenset, men nødvendig onde for kreftbehandling

  • Giske Ursin
Overdiagnostikk og overbehandling må begrenses, men noe overdiagnostikk er et nødvendig onde dersom vi fortsatt skal ha en lav kreftdødelighet, skriver innleggsforfatteren.

Heller for mange diagnoser enn for få, mener direktøren i Kreftregisteret.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Per-Henrik Zahl og Gisle Roksund er bekymret over at vi overdiagnostiserer i så stor grad at alle etter hvert vil motta kreftbehandling (Aftenposten 29. januar). Denne bekymringen er overdrevet.

Kronikk:

Les også

Hvis veksten i overdiagnostikk fortsetter, risikerer vi alle om noen tiår å bli behandlet for «kreft»

Forekomsten av kreft har økt med 19 prosent hos kvinner og 26 prosent hos menn de siste 20 år. Noe av dette skyldes at vi ved å diagnostisere kreft tidlig, også finner kreftsvulster som ville ha vokst så langsomt at det aldri ville gitt pasienten plager. Dette kalles overdiagnostikk.

Fra Kreftregisterets side har vi i flere år vært bekymret over antall prostatakrefttilfeller, og påpekt at det utføres for mye PSA-screening. Det blir også noe overdiagnostikk med mammografiscreening, men omfanget er lavt: Bare fire promille av alle som møter regelmessig over en 20-årsperiode og følges ti år til, ifølge nyere europeiske estimater.

Det er ikke riktig at all økning i kreftforekomst de siste 20 år skyldes overdiagnostikk, og det er ikke riktig at risikofaktorer for kreft synker. Bortsett fra at færre røyker, er det lite med vår livsstil som er blitt bedre de siste tiårene.

Det er heller ikke riktig at utviklingen bærer så galt av sted at vi alle snart vil få kreft. Økningen i kreftforekomst de siste 20 år tilsvarer en årlig vekstrate på 1,0 prosent hos kvinner og 1,4 prosent hos menn. Fortsetter økningen slik, vil riktignok alle etter hvert få kreft. Men det vil ta 400 år for menn, og 500 år for kvinner. Innen den tid er det nok få som dør av kreft.

Kreftdødeligheten, målt i antall som dør av kreft pr. 100.000 innbyggere, faller også.

Nedgangen har vært 15 prosent hos kvinner og over 20 prosent hos menn de siste 20 år, og skyldes både tidligdiagnostikk og bedre behandling.

Siden Kreftregisteret startet, har kreftdødeligheten hos kvinner aldri vært lavere.

Overdiagnostikk og overbehandling må begrenses, men noe overdiagnostikk er et nødvendig onde dersom vi fortsatt skal ha en lav kreftdødelighet. Alternativet til overbehandling er underbehandling, og alternativet til overdiagnostikk er underdiagnostikk, eller diagnostisering av kreft med spredning og dermed død.

Da er noe overdiagnostikk og overbehandling å foretrekke.

Les også

  1. Screening reduserer forekomsten av enkelte typer kreft

  2. Screening er et etisk dilemma

  3. 100 kvinner nektes medisin mot brystkreft

  4. Screening gir kreftgevinst

Les mer om

  1. Debatt
  2. Helse
  3. Kreft