Byggekrav krever oppfølging | Harald Nikolaisen

Statsbygg innførte for tre år siden betydelig skjerpede seriøsitetskrav. Nå skal vi evaluere dette. Vi skal se på alt fra kontrolltiltak og krav til oppfølginger og rapporteringer, skriver Harald Nikolaisen.

Strenge regler mot juks og sosial dumping i byggebransjen er viktig. Men det viktigste er at reglene følges opp.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Oslo kommune har gjort som Statsbygg og går foran i byggebransjen. Til Aftenposten forteller finansbyråd Robert Steen at han innfører landets strengeste krav til faste ansettelser, faglært arbeidskraft og lærlinger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Bra!

Les også

Oslo innfører landets strengeste regler mot juks og sosial dumping – utfordrer Regjeringen til å kopiere dem

Men i tillegg til å innføre klare regler, er det også viktig å ha systemer på plass for å sjekke at de følges.

Krav om faglærte

Jeg vil dele en historie om en entreprenør som ikke ønsket å oppfylle kravet vi stiller til arbeidere i et byggeprosjekt om at de skal være faglærte.

Entreprenøren mente at kontraktarbeidet ikke var omfattet i utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk og ville ikke bruke faglærte.

Vi vurderte ulike løsninger og hentet inn råd fra arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene. For Statsbygg var det uaktuelt å fravike krav om faglærte. Arbeidene startet opp med faglærte åtte dager etter at situasjonen oppsto. Prosjektet ble ferdigstilt til avtalt tid.

Tydelige reaksjoner mot regelbrudd

Regler handler mer om mennesker og holdninger enn paragrafer og sanksjoner.

Tydelige reaksjoner når regler brytes setter standarder for bransjen og bygger kultur for gode arbeidsvilkår og kvalifisert arbeidskraft.

Vi må ha mennesker med kompetanse, holdninger og mot for å sikre at reglene overholdes på byggeplassen.

Statsbygg innførte for tre år siden betydelig skjerpede seriøsitetskrav. Nå skal vi evaluere dette. Vi skal se på alt fra kontrolltiltak og krav til oppfølginger og rapporteringer. Oslo kommunes modell er én av dem vi ser til.

Statsbygg krever mye av dem vi gir oppdrag til. Det skal vi fortsette med!