Kvinner og menn er forskjellige på tusenvis av måter | Pål Kraft

Debatten om kjønnsforskjeller, Jordan Peterson og likestilling går videre: Når man ser på enkeltegenskaper, er forskjellene mellom menn og kvinner ofte små. Men mange små forskjeller blir i sum en stor forskjell, skriver innleggsforfatteren .

Økt likestilling fører til at jenter og gutter kan velge som de selv vil. Poenget er at de vil forskjellige ting.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Øystein Gullvåg Holter mener (Aftenposten 4. desember) at diskriminering fører til at kvinner og menn ender opp i ulike utdanninger. Kan det finnes andre forklaringer?

Les også

Misforståelse om likestilling og kjønnsdeling? Neppe. | Øystein Gullvåg Holter

Pål Kraft

Kvinner vs. menn

Kvinner og menn er forskjellige på tusenvis av andre måter, i gjennomsnitt. Det er anatomiske og hormonelle forskjeller. Det er små, men viktige, hjerneforskjeller. Vi har ulik levealder, ulik risiko for sykdom og ulike ting gjør oss syke.

  • Kvinner er mer interessert i mennesker, mer altruistiske, moralske, tålmodige og samarbeidsvillige. Kvinner er mer bekymret, mer sårbare for kritikk og mer usikre på seg selv.
  • Menn er mer interessert i å jobbe med fysiske ting. De er mer aggressive, dominerende, konkurranseorientert, risikosøkende og materialistiske.

Når man ser på enkeltegenskaper, er forskjellene mellom menn og kvinner ofte små. Men mange små forskjeller blir i sum en stor forskjell. Hvis man ser på 15 personlighetstrekk, er det små forskjeller på dem enkeltvis. Men når man summerer dem, fremtrer store og betydningsfulle kjønnsforskjeller (1). Dette får store konsekvenser for hvordan vi tenker, føler og handler.

Utdanning

Ta utdanning som eksempel. Valg av utdanning er basert på en totalvurdering av mange faktorer: hva du er flink til og interessert i, hvor viktig lønn er, om det er mulig å konkurrere, om du får lede andre, hvor mye prestisje betyr, etc.

Hvis det finnes små forskjeller i hvordan jenter og gutter vurderer enkeltfaktorer, vil dette kunne summere seg opp til store kjønnsforskjeller. Det er det vi ser når kvinner utgjør 80 % av alle som arbeider i HEED-yrkene (helse, utdanning, omsorg), men bare 20 % i STEM-yrkene (vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk).

Dette mønsteret har vært stabilt over mange tiår. Og det er ekstra tydelig i land der likestillingen har kommet lengst. Økt likestilling fører til at jenter og gutter kan velge som de selv vil. Poenget er at de vil forskjellige ting. Og dette skyldes delvis biologiske forskjeller.

Les også

Kjønnsforskere misliker en viss type funn om likestilling. Det gjør ikke empirien mindre gyldig. | Pål Kraft

Hormoner

Mange av forskjellene mellom gutter og jenter sees før fødselen, før sosial påvirkning og kjønnsroller kan ha hatt noen effekt. Gutter har 20 ganger høyere nivåer av testosteron.

Naturen selv har satt opp et eksperiment. Noen jenter har en medfødt tilstand som innebærer økt produksjon av mannlige kjønnshormoner. Disse jentene er mer lik guttene i sine preferanser. De er mer interessert i yrker som har mer med ting enn med mennesker å gjøre (2). Og forskerne fant en dose-respons-sammenheng: jo høyere nivåer av mannlige kjønnshormoner disse jentene hadde, desto mer like var de guttene i interesser.

Biologi

Dette, og masse annen forskning, indikerer at vår biologi påvirker de valgene vi tar i livet. Menn og kvinner er i noen grad biologisk og psykologisk ulike, derfor tar vi i noen grad ulike valg.

At mange kvinner og menn tar valg som er politisk ukorrekte gnager kjønnsforskerne. Men det styrker ikke deres troverdighet som forskere når de ofte synes å være mer påvirket av politikk enn vitenskap.

1) Del Giudice et al. (2012) The distance between Mars and Venus: Measuring global sex differences in personality. PLoS ONE 7: e29265

2) Beltz et al. (2011) Gendered occupational interests: Prenatal androgen effects on psychological orientation to things versus people. Hormones and Behavior, 4, 313-317