Debatt

Skal alvorlig syke mennesker klassifiseres som arbeidssøkere? | Tore Beito

  • Tore Beito
    Historiker og skribent
Debattanten er lite fornøyd med sin kontakt med NAV.

Det virker som om fastlegen er en samfunnsressurs NAV ikke har tillit til.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 14. juni fortalte jeg hvordan mitt lokale NAV-kontor har klassifisert meg som vanlig arbeidssøker, til tross for at jeg er syk og har kjempet mot en alvorlig sykdom i to år. I tilsvaret til kronikken inviterte lederen av NAV Bærum til møte for å oppklare eventuelle misforståelser og se på videre oppfølging. Fire måneder senere er ingenting endret ved min situasjon.

Lederen for NAV Bærum sier de ikke avviser at jeg kan ha helsemessige utfordringer. Likevel har de ikke gjort noe for å finne ut hva utfordringene består i.

Fastlegen min er godt orientert om min situasjon. Han har fulgt meg gjennom hele sykdomsperioden, med ukentlige konsultasjoner da jeg var på mitt dårligste. I tillegg til det medisinske, har han også kunnet danne seg et bilde av meg som menneske. Men det virker som fastlegen er en samfunnsressurs NAV ikke har tillit til. Da han valgte å sykmelde meg, ble sykmeldingen overprøvd og underkjent.

Les også

Nav glemte å trekke skatt. Nå må 4000 brukere betale tilbake.

Uverdig

NAV Bærum har vært ensidig opptatt av arbeidsevnen min. Resultatet av møtet NAV-lederen inviterte til, var at jeg ble søkt inn på et tiltak for utprøving av arbeidsevne. Målet var å utplassere meg i en jobbsituasjon og se hvordan jeg fungerte. I mitt tilfelle lyktes det ikke tiltaksarrangøren å finne en arbeidsplass, og arbeidsevnen kunne ikke vurderes.

I rapporten fra arrangøren anbefales NAV å ta en samtale med fastlegen min. Det rådet har de ikke fulgt.

Les også

Livet på uføretrygd er ekskluderende, stigmatiserende og isolerende

Det er debatt rundt dagens velferdsordninger, som mange mener er for dyre. Likevel er det ingen som mener at alvorlig syke mennesker skal klassifiseres som vanlige arbeidssøkere og utplasseres i tiltak for å prøve ut arbeidsevnen. De fleste vil nok oppfatte det som en uverdig og moralsk forkastelig praksis.NAV svarer Tore Beito:

Vi ønsker å finne en løsning for deg med de mulighetene vi har til rådighet. Vi har snakket med deg om dette i møter hos oss tidligere og vi snakker gjerne med deg om dette igjen.

Hvis du ønsker det kan legen din også delta.

Edel Hegerholm, leder NAV BærumFølg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Nav
  2. Sykdom
  3. Arbeidslinje