Debatt

Terror og følelser

  • Institutt For Fredsforskning (prio)
  • Forskere
  • Forf>
  • <forf>matilde Pérez Herranz<
  • Av <forf>thomas Jackson <
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mediers og politikeres reaksjoner. Hvorfor reagerte folk i Madrid og London så forskjellig på bombene som sprang 11. mars 2004 og 7. juli 2005? Terror-angrepene lignet jo hverandre. Begge rammet offentlige kommunikasjoner i rushtiden. Begge falt sammen med storpolitiske begivenheter: valg i Spania og G8-møte i Skottland.Begge hadde utvilsomt til hensikt å spre frykt i befolkningen, skjønt både spanierne og britene har lang erfaring med terrorisme. Likevel ble reaksjonen svært forskjellig både fra politikerne og folk flest. Madrid reagerte med en følelsesmessig utblåsning. Sorgreaksjonen var kraftig og umiddelbar. I en overveldende demonstrasjon av solidaritet stilte tusener av mennesker seg i kø for å gi blod eller gjøre en hjelpeinnsats.Spanske medier har bemerket nå i juli hvor ulik reaksjonen ble i London og har henvist til britisk stoisisme og resignasjon. Forskjellen kan til dels skyldes kulturelle ulikheter, men en annen mulig forklaring er de viktige valg som ble truffet i avis— og TV-redaksjonene. Begge steder viste mediene hvordan ulike etniske grupper ble berørt og gjenga bilder av fremmede som kom hverandre nær og hjalp hverandre. Men spanske medier var også fulle av grusomme bilder av ofrene. Her var britiske medier langt mer tilbakeholdne. Mediers dekning av terrorangrep kan ha stor innflytelse på folks følelsesmessige reaksjon.Myndighetene i Spania og Storbritannia reagerte også svært ulikt. Den spanske regjeringen gikk raskt ut og skyldte på ETA, og fastholdt dette selv etter at det ble klart at ETA neppe sto bak. Regjeringen mistet mye troverdighet og regjeringspartiet tapte valget. Britene viste, ihvertfall i første omgang, langt mer tillit til myndighetene. Befolkningen fulgte stort sett oppfordringene om å vise tålmodighet. På tross av uenighet om Irak og politiets nedskyting av en uskyldig mistenkt, har det vært en høy grad av nasjonal konsensus. Folks følelsesmessige reaksjon på katastrofer og terror blir trolig sterkt påvirket av medienes og politikernes opptreden. De kan ha sterk innflytelse på om terroristene oppnår sitt mål om å spre frykt og splittelse i den nasjonen de prøver å ramme. Trolig er det mye å lære av å studere reaksjonene i Madrid og London.

Les mer om

  1. Debatt