Hvis Italia klarer å takle sin eldrebølge, hvorfor skal ikke Norge ha råd til å takle sin?

  • Irene Peroni

Kort sagt, søndag 12. februar.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Italia er kommet et godt stykke lenger inn i eldrebølgen enn Norge, som jeg forklarte i debattinnlegget mitt. Jeg påstår slett ikke at Norge bør kvitte seg med offentlig eldreomsorg og oppfordre en hær av heltidshjemmepleiere til å flytte hit. Poenget mitt er at hvis Italia, med sine mer beskjedne ressurser, klarer å takle sin gigantiske eldrebølge, da burde Norge være enda mer i stand til å gjøre det samme.

Eldreomsorgen er bare den ene siden av medaljen. Vi har sett flere nyhetsinnslag om unge folk som blir nektet kreftmedisiner «fordi de er for dyre». Men det er ikke slik overalt: i fattigere land, Italia, blant andre, får man dem gratis.

Hva nytter det å bo i verdens rikeste land hvis pengene ikke blir brukt for at innbyggerne, både unge og eldre, skal nyte et lengre og bedre liv? Er det forsvarlig å nekte noen å leve ett, to år til fordi de er gamle eller uhelbredelig syke?

På engelsk sier man «to save for a rainy day». Jeg mener at regndagen allerede er kommet for velferdsstaten Norge. Det er på tide å knuse den gigantiske «sparegrisen» og redde helsevesenet og eldreomsorgen før den bryter sammen.