Kjernekraft er vanskelig og nødvendig

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I et innlegg i Aftenposten påstår historiker Lars Borgersrud at vi i Norsk Kjernekraft fremstiller energikilden som en «quick fix» på klimakrisen. Det stemmer ikke.

Selv om Norge har et lovverk, en tilsynsmyndighet, et beredskapssystem og kompetanse innen kjernekraft, så vil det ta omtrent ti år før det første kjernekraftverket i Norge settes i drift. Utredninger vil ta mesteparten av tiden.

Borgersrud antyder at det kan være problematisk å skaffe atombrensel. Det er feil. Man kan kjøpe uran fra Australia, Canada eller andre vennligsinnede land og få det bearbeidet til brensel i europeiske eller amerikanske fabrikker.

Vi kan kjøpe reaktorer som er godkjent i USA, Canada eller Storbritannia. Vi trenger ikke finne opp ny teknologi.

EUs vitenskapspanel og FN har vist at kjernekraft er den tryggeste og mest bærekraftige energikilden, og at avfallet kan håndteres. Mange av de gjenværende motargumentene kan oppsummeres som: «Kjernekraft er for vanskelig.»

Men hvis vi skal løse klima-, energi- og naturkrisene, må vi våge å gjøre noe som er vanskelig. Det blir nærmest umulig uten kjernekraft.

Håvard Kristiansen, operasjonsansvarlig, Norsk Kjernekraft