Jorden på Geitmyra er trygg

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

To partsinnlegg for bygging av kursbygg på Geitmyra kommer 2. november med påstander om at det er jorden der som er feil. Tømrermester Kjetil Eriksen hevder at jorden det skal bygges på, er så forurenset av bly at det må regnes som spesialavfall. Dette er tøv og motsies av daglig leder ved Geitmyra Eivind Løvdal. Han sier at jorden kun er «mildt forurenset».

Norsk institutt for bioøkonomi har tidligere analysert jorden på Geitmyra for tungmetaller og kun funnet et marginalt forhøyet blynivå der. Bly er et tungmetall som heldigvis bindes svært sterkt i jord, og våre målinger av tungmetaller i grønnsaker fra Geitmyra viser ikke noe forhøyet opptak.

Jorden på Geitmyra er fullverdig og trygg matjord. Å hevde det motsatte er et kunnskapsløst forsøk på å redusere verdien Geitmyra og den aktiviteten som drives der i dag.

Så hevder Løvdal at matjord ikke vil gå tapt ved bygging av kursbygget. Det er også feil. All bygging der dyrkbar overflatejord fjernes eller forsegles, utgjør et tap av matjord, uavhengig av om arealet i dag brukes til matdyrking. Det er hele poenget med jordvern. Jorden er dannet gjennom en prosess som tar flere tusen år.

Erik Joner, jordforsker, Nibio