Kort sagt, fredag 12. juni

Nytten av flytevest. Miljøhensyn i skogbruket. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fordummende om flytevest

I en kommentar 10. juni knyttet til drukning, påpeker Therese Sollien, satt på spissen, at en kanskje burde påby bruk av flytevest og promillegrenser når man er i nærheten av vann. Bakgrunnen for denne i mine øyne fordummende sammenligningen var at ikke alle som druknet, gjorde det fra fritidsbåt, og at et vestpåbud i fritidsbåter da ifølge Sollien ikke gir nok effekt.

Hvert år omkommer i snitt 30 personer i fritidsbåtulykker i Norge, og bruk av flytevest er kanskje ett av de viktigste tiltakene man kan gjøre for å bedre overlevelsesmulighetene i en ulykke.

Blir jeg livstruende skadet på sjøen, vil jeg også ha et stort risikomoment som man ikke har på land. Jeg kan drukne. Flytevesten gir da økt sikkerhet også etter at ulykken har skjedd.

Sjøfartsdirektoratet jobber sammen med flere for å få ned tallet på omkomne. Målet er å vise at den enkelte kan bedre sikkerheten gjennom å skaffe seg kompetanse, bruke vest, være edru, ta hensyn til vær og vind. Vise sjøvett.
Intensjonen i kommentaren er god med tanke på ansvar for egen sikkerhet, men sammenligningene holder i mine øyne ikke vann.

Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør Sjøfartsdirektoratet


Ingen naturkrise i norsk skog

I Aftenposten 2. juni brukes funn av en barkbille, antatt å være utdødd fra Norge, nærmest som bevis på sviktende miljøhensyn i skogbruket. Flere titalls funn av billen i Notodden det siste året er gledelig. Dette er ikke et sykdomstegn, snarere tvert imot. Man må forvente at arten er i økning, fordi det er blitt vesentlig mer av dens leveområde, gamle og døde trær. Dette i likhet med mange andre truede og sjeldne arter.

Skogbrukets systematiske miljøarbeid siste 20 år har bidratt sterk til dette. Fra 1996 til 2012 økte mengden døde trær med hele 45 prosent. Biofokus og Naturvernforbundets krav om kartlegging av arter kommer i en tid der det er bred faglig enighet om at prioritering av arealer for hensyn og vern må baseres på viktige leveområder for arter, fremfor det som i praksis er tilfeldige funn av arter.

I det aktuelle området i Notodden er 20 prosent av skogen vernet eller i verneprosess, i all hovedsak fremskaffet gjennom ordningen med «frivillig vern» initiert av Skogeierforbundet. Aksjonspregede kartleggingskampanjer med påfølgende krav om vern, slik man nå ser i Notodden, rokker ved suksessfaktoren i ordningen, nemlig frivilligheten.

Hans Asbjørn K. Sørlie, rådgiver i Norges Skogeierforbund

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter