Debatt

Kort sagt, onsdag 25. mars

  • Debattredaksjonen

Beredskap. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Økt beredskap, ikke selvberging

I min kronikk «Koronaviruset avslører at vi ikke er spesielt godt rustet for sjokk» i Aftenposten 14. mars tar jeg til orde for å øke selvforsyning og beredskap, slik at vi er bedre rustet før neste krise eller virusangrep. Mangel på beredskap av medisinsk utstyr og smittevern i disse koronatider setter helsepersonell i fare og gjør at vi må bremse smittetempoet kraftig for ikke å overbelaste helsevesenet.
Kun å stole på import av helt kritisk materiell og utstyr og ikke ha vesentlig lager eller beredskap for egenproduksjon av slikt kritisk materiell har vist seg som en lite robust strategi.

At Ivar Slengesol i Eksportkreditt Norge tolker dette til at jeg ønsker permanent stengte grenser og full selvforsyning, er å trekke mine argumenter ut i det absurde. Jeg kan berolige Slengesol med at det aldeles ikke er det jeg tar til orde for. Det står det heller ingenting om i kronikken. Det er forskjell på å klippe håret og å skjære av seg hodet.

Jeg har i mange år advart om at norsk næringslivs svekkede konkurranseevne gjør oss sårbare for sjokk. Jeg har argumentert for bedre rammevilkår for industri og privat norsk eierskap og for at vi bør utvikle flere ben å stå på for å sikre valutainntekter til tiden vi skal inn i med en gradvis mindre produksjon av olje.

Til sist har jeg også lenge advart om at svak konkurranseevne har gjort at det er mindre attraktivt for utenlandske investorer å investere i Norge, mens de som har kapital i Norge, har incentiver til å plassere disse enten i eiendom eller i aksjefond i utlandet.

I sum har de svake incentivene til kapitaleieren for å investere i norsk verdiskaping og i norske eksportbedrifter økt risikoen for en kraftig svekkelse av kronen, noe jeg nå dessverre har fått rett i.

Elisabeth Holvik, sjeføkonom Sparebank1


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Koronaviruset