Debatt

Kort sagt, torsdag 4. juni

  • Debattredaksjonen

Samiskopplæring i krise. Black Lives Matter og protester. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Finnes det en samisk alarmknapp i Norge?

Jeg er bekymret. Under koronakrisen er det ingen som vet status til samiskundervisning rundt omkring i landet. Riksrevisjonen slo i 2019 alarm om en opplæring i dyp krise, og nå har enda en krise inntruffet. Hvor mye tåler den samiske opplæringssektoren?

Jeg tenker på manglende læremidler og lærere, svakheter i organiseringen og altfor mange aktører. Det samiske samfunnet kjenner godt til utfordringene selv om dette sjelden tematiseres nasjonalt. Riksrevisor Per-Kristian Foss’ kommentar til rapporten var en påfallende ansvarsfraskrivelse for samiskopplæringen i Norge fra nasjonale myndigheter.

Paradokset ligger i at rapportens funn ikke reflekteres i klager hos fylkesmannen. Er det forvaltningen med tilhørende klageordning som ikke fungerer? For det er alvorlig at ikke engang nasjonale prøver gir mulighet til å følge faglig utvikling av elever med samisk i fagkretsen.
Kriser tvinger oss til å stille de store spørsmålene. Hvordan sikre oppnåelse av gjeldende mål og prinsipper for samisk grunnopplæring? Hvordan skal vi sørge for at vi får den kunnskapen vi trenger for å utvikle det samiske opplæringsfeltet?

Mange har pekt på at Sametinget har et ansvar. Sametinget er likevel ingen skoleeier, men det er kanskje noe som burde endres? De store spørsmålene har ikke blitt løftet opp og diskutert som en helhet. Lik som Stortingets debatt om Riksrevisjonens funn har vi en rekke utredninger som peker på enkeltutfordringer, uten å se en helhet.

Jeg har store forventninger til nasjonale skolemyndigheters oppfølging av utfordringene. I arbeidet med fagfornyelsen har et samarbeid mellom samiske fagfolk og andre aktører ført frem til et godt resultat. Dermed har de vist at det samiske samfunn må få være premissleverandør, mye mer enn det er i dag. Sametinget er klar til å se på større helhetlige tiltak og nytenkning omkring samisk opplæring. Hva med å starte nå som opplæringsloven skal revideres?

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), med ansvar for opplæring og språk.

Hva er ødeleggelse av bygninger dersom det kan redde liv?

Mange tror at deres stemme er så liten at den aldri kommer til å bli hørt ute i den store verden. Vi kommer ingen vei med den tankegangen.

Hvorfor bruker jeg, som ikke anses å være «black», så mye tid på denne kampen? Sannheten er at jeg er også redd. Jeg har ikke «white privilege», jeg har en annen hudfarge. Jeg er redd for å bli behandlet annerledes av politiet dersom jeg noen gang blir stoppet, fordi jeg ikke er «lys» i huden.

Politiet skal beskytte. Denne kampen mot rasisme oppleves ikke kun i USA. «Black people» er daglig redde og går med en tanke om at de kanskje aldri kommer hjem igjen når de først går ut døren. Folk mener at protestene ødelegger byer. Men «riots and violent protests against police brutality» har gitt «black people» i USA rettigheter. Dette var tilfellet under Stonewall-opptøyene, og det kommer til å være tilfellet nå også. Ja, det er trist at man må ty til vold for å bli hørt, men hva er ødeleggelse av bygninger dersom dette kan redde liv?

Nei, man trenger ikke å dele. Men vær så snill og les dere opp, gå i dere selv, vær med på å endre samfunnets holdninger.

Shalini Navaratnam

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter