Debatt

Kort sagt, tirsdag 9. april

  • Debattredaksjonen

Finansiering av grunnskolen. Fremtidens Sykehus-Norge. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Skolebyråden fraskriver seg ansvar – igjen

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen forsøker seg i Aftenposten 3. april på en opprydning i saken om manglende finansiering av grunnskolen i Oslo. Dessverre er tåkelegging en mer dekkende betegnelse.

La oss oppsummere: Bystyreflertallet vedtok i 2017 å innføre ny fordelingsmodell i Oslo-skolen. Modellen medførte at flere skoler fikk betydelige kutt i driftsbudsjettene, noe som innebar at de ikke lenger kunne drives forsvarlig. I 2019 ble nasjonal lærernorm innført, men flere Oslo-skoler fikk ikke overført tilstrekkelig midler til å innfri normen. Dette er godt dokumentert av flere rektorer, bl.a. ved Vinderen skole. Her er det hverken nok lærere til å tilby tilpasset undervisning eller ta vare på elever med spesielle behov, slik opplæringsloven krever. Thorkildsen hevdet nylig at det ikke er finnes nok lærere i Oslo. Det er beviselig feil. Vinderen skole mottok i februar søknader fra 96 høyt kvalifiserte lærere på seks ledige stillinger. Thorkildsen uttaler at det er penger nok til å ansette lærere, men sier samtidig at «budsjettene er trange over hele byen».

Det er tydelig at denne byråden ikke tar ansvar. Imens er det våre barn som betaler prisen. Byrådsleder Raymond Johansen har sterke meninger om bruk av el-sparkesykler, men vil så langt ikke kommentere den dramatiske og uholdbare situasjonen i Oslo-skolen. Hvorfor?

Thomas M. Kristensen, Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), Vinderen skole


Helsetjenester blir ikke bedre av å spres utover døgnet

Pensjonert barnelege Dag Bratlid påstår i Aftenposten den 3. april at eldrebølgen ikke vil «få noen vesentlig innvirkning på behovet for større kapasitet i sykehusene». Det er nok lenge siden han jobbet med eldre.

Antall over 67 år vil øke fra ca. 700.000 i dag til ca. 1,3 millioner i 2040. I 2011 hadde 30-40 prosent av de over 80 år minst ett døgnopphold i sykehus. Det er forventet at 74 prosent av kvinner og 60 prosent av menn født i 1955 kommer til å nå 80 års alder, for dem født i 1925 var andelen henholdsvis 59 og 38 prosent.

Flere eldre medfører flere tilfeller av benbrudd, kreft, hjertesykdom, lungesykdom, infeksjoner, akutt organsvikt og andre tilstander. Dette vil kreve økt senge- og operasjonskapasitet. Bratlids løsning er at leger skal jobbe mindre dagtid og mer kveld/natt. I de fleste sykehus er det slik at de viktigste behandlingene, operasjonene, utredningene og beslutningene gjøres på dagtid, inkludert utdanning av nye leger. Å spre denne spesialiserte virksomheten utover døgnet vil gi rekrutteringsproblemer, samt dårligere opplæring og behandlingskvalitet, ikke det helsevesenet trenger nå.

Trond Nordseth, anestesilege


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Skole og utdanning