Kjønnsskifte hos fastlege er ingen god idé | Tone Maria Hansen & Mikael Scott Bjerkeli

Behandlingen av kjønnsinkongruens må få den samme oppmerksomheten og respekten som for andre pasientgrupper, skriver innleggsforfatterne.

De fleste barn og unge som opplever kjønnsdysfori, får senere en kjønnsidentitet tilsvarende sitt fødselskjønn.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er utenkelig at spesialisert kreftbehandling skal henvises til fastlegen, som gir irreversibel behandling uten belegg i forskning. Likevel mener Helsedirektoratet at dette er godt nok for mennesker med kjønnsidentitetsutfordringer.

Harry Benjamin ressurssenter arbeider for at alle med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori skal få trygg og forsvarlig hjelp. Det finnes lite forskning på temaet og enda mindre på hva som virker på sikt. Det er svært lite kunnskap som forklarer en sterk økning i tilstrømningen av ungdom som er født i jentekropp, der mange oppfatter seg som ikke-binære. Behandlingen er høyspesialisert og irreversibel. Likevel vil Helsedirektoratet delegere den til fastleger.

Kjønnsinkongruens er ikke en psykisk lidelse. Behandlingskrevende kjønnsinkongruens er likevel så krevende at psykologisk utredning må være selvfølgelig. Likevel velger Helsedirektoratet å fjerne dette kravet.

Direktoratet påpeker at de fleste barn og unge som opplever kjønnsdysfori, senere har en kjønnsidentitet tilsvarende sitt fødselskjønn. Likevel dumpes terskelen for irreversibel hormonbehandling. Både mangel på behandling og feilbehandling kan få alvorlige konsekvenser.

Få kritiske røster kommer til orde

Direktoratets svar på lavt kunnskapsnivå og krevende behandling er å pulverisere dagens kunnskapsmiljøer. Om målet faktisk var å tilby både second opinion og hjelp nærmere folk, burde dagens nasjonale behandlingstjeneste heller fordeles på to foretak. Det holder fagmiljøene samlet og gir likebehandling på tvers av landet.

De nye retningslinjene burde styrke kravene til faglig forsvarlighet, ikke svekke dem. Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus med flere har kritisert dem kraftig. Om retningslinjer for behandling av eksempelvis sjeldne kreftdiagnoser hadde fått lignende kritikk, tror vi at mediene og politikere hadde reagert.

Når det gjelder kjønnsinkongruens, er det urovekkende stille. Få kritiske røster kommer til orde i mediene. Behandlingen av kjønnsinkongruens må få den samme oppmerksomheten og respekten som for andre pasientgrupper.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter