Debatt

Skal ikke Oslos innbyggere få vite om sine rettigheter til sosialhjelp? | Axel West Pedersen

  • Axel West Pedersen
    Axel West Pedersen
    Professor, OsloMet
Kø utenfor Fattighuset i Oslo.

Det er vanskelig å fri seg fra mistanken om at den manglende informasjonen har til hensikt å bremse tilstrømmingen til ordningen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sosialhjelpen er det ytterste sikkerhetsnettet i velferdsstaten. Den skal tre i funksjon hvis inntektene fra andre kilder svikter, som lønn eller trygd. Den skal også sørge for at mottagerne uansett har råd til å bo i en passende bolig og et nøkternt livsopphold.

Sosialhjelpen er i prinsippet en lovfestet rettighet. Men det er opp til den enkelte kommune å fastsette retningslinjer for tildeling av sosialhjelp, og det skal alltid utøves et individuelt skjønn.

Egne normer i Oslo

De fleste kommuner tar utgangspunkt i et sett med statlig veiledende normer for tildeling av sosialhjelp, som finnes enkelt tilgjengelig på nettet. Oslo kommune derimot, fastsetter sine egne sosialhjelpsnormer som gjennomgående er noe høyere, antagelig for å kompensere for høye leveomkostninger i hovedstaden.

I Oslo vil for eksempel en familie med to voksne og to barn under ti år som utgangspunkt ha krav på sosialhjelp hvis rådighetsbeløpet, som familien har igjen etter å ha betalt husleie, varme og strøm, er mindre enn 16.893 kroner.

Svekker rettssikkerheten

Man kunne derfor forvente at Oslo kommune legger ut informasjon om sine spesielle sosialhjelpsnormer, slik at de som ønsker det, kan få vite hvilke kriterier som gjelder for å få sosialhjelp i Oslo, og hvor mye man kan forvente å få hvis man søker. Det gjør kommunen ikke.

På kommunens publikumsrettede nettsider står det bare at man kan søke om økonomisk sosialhjelp hvis man «ikke har penger til for eksempel mat, husleie eller strøm og ikke kan sørge for deg selv gjennom jobb eller andre inntekter». Det er alt.

Hvis man vil ha informasjon om de aktuelle sosialhjelpsnormer i Oslo kommune, må man lete seg frem til Bystyrets budsjettvedtak for 2020. Det vil de færreste klare på egen hånd.

Det er vanskelig å fri seg fra mistanken om at den manglende informasjonen til publikum har til hensikt å bremse tilstrømmingen til ordningen. I alle tilfeller bidrar den til å svekke rettssikkerheten og det sosiale sikkerhetsnettet for byens innbyggere.

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Sosialtjenester
  2. Oslo
  3. Fattigdom