Korrupsjon og ukultur i Oslo må varsles | Moxnes og Folkvord

Vi er klar over at det meste fortsatt er ugjort på dette området. Derfor oppfordrer vi dem som blir kjent med korrupte forhold, om å kontakte oss, skriver Erling Folkvord (t.v.) og Bjørnar Moxnes.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Det er ikke tvil om at de ansvarlige politikerne hadde for dårlig styring og kontroll med Kollektiv-Oslo på 2000-tallet», skriver Andreas Slettholm i en kommentar om korrupsjonen i Unibuss AS.

Noen direktører må sone fengselsstraffer, men korrupsjonen har ikke fått noen negative følger for «de ansvarlige politikere».

Snarere tvert imot.

Flere av dem som sviktet i Unibuss-saken, har siden rykket opp til politikkens øvre divisjoner.

Det er vanskelig å tro at de var uvitende

Michael Tetzschner (H) var styreleder i Oslo Sporveier i de åtte årene fra Jan Erik Skogs første varsling og frem til Kommunerevisjonen startet sin gransking i 2008.

Peter N. Myhre (Frp) var generalforsamling i Oslo Sporveier AS og dermed den øverste ledelsen fra 2004 til 2009. Han ble avløst av Jøran Kallmyr (Frp), som gikk av høsten 2011.

Ingen av dem gjorde noe for å rydde opp.

Flere av dem som sviktet i Unibuss-saken, har siden rykket opp til politikkens øvre divisjoner

Oslo Sporveiers Arbeiderforening sendte en grundig rapport til konsernledelsen i 2004, så det er vanskelig å tro at de var uvitende. Rapporten var en sammenfatning av varslene fra Skog.

Hvis toppledelsen hadde tatt varsling på alvor

Fritt Ords styreleder Georg Fredrik Rieber-Mohn delte i fjor ut en hederspris til Jan Erik Skog, som i ti år forgjeves varslet om Unibuss-korrupsjonen.

Rieber-Mohn sa da at «betydelige offentlige midler (ville) vært spart, og menneskelige tragedier ville ha vært unngått» hvis toppledelsen hadde tatt Skogs varsling alvorlig.

Toppledelsen satt som kjent i Rådhuset.

Kjent med korrupte forhold? Kontakt oss!

Ukulturen blant Oslos ledende politikere har på dette området levd i beste velgående i flere tiår. Når de har fått varsler om korrupte forhold, har de oppført seg som om de er døve og blinde og ikke kan lese.

Undervisningsbygg-sakene, Sylvi Listhaugs spanske sykehjemsprosjekt og billigsalget av 1740 sykehusboliger, er noen få eksempler på merkostnadene som denne ukulturen har påført skattyterne.

Vi er klar over at det meste fortsatt er ugjort på dette området. Derfor oppfordrer vi dem som blir kjent med korrupte forhold, om å kontakte oss.

På Twitter: @bmoxnes

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Husker du Unibuss-saken? Her er noen artikler som kan friske opp hukommelsen: