Om menn som gifter seg med én i Norge og én eller flere i Pakistan — uten å være skilt | Torunn Arntsen Sajjad

  • Torunn Arntsen Sajjad
Flere menn som er oppvokst og lever i Norge, gifter seg med kvinner fra Pakistan, får barn med dem og dumper dem i Pakistan. Så skaffer de seg en ny kone i Norge, skrev Aftenposten. Bildet viser en anonymisert kvinne med pakistansk familiebakgrunn.

Flerkoneri kan være et symptom på noe annet enn en polygam muslimsk begrunnet praksis.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Norskpakistanske menn dumper kona i Pakistan. Dette fremgår av en rapport utarbeidet ved Norges ambassade i Islamabad i Pakistan, omtalt av Aftenposten.

Innleggsforfatter Torunn Arntsen Sajjad er sosialantropolog og forsker, PhD.

Det er mange grunner til at menn gifter seg med én i Norge og én eller flere i Pakistan uten å være skilt, som for eksempel press til å gifte seg i opprinnelseslandet. Imidlertid behandler ikke alle slike menn sin kone dårlig, og redselen for at hun skal bli forlatt eller at mannen skal finne seg en annen, er noe som omfatter langt flere enn der hvor press utøves.

Norskpakistanske kvinner kan også utsette sine pakistanske menn for det samme, som kvinner kan oppleve trusler om å bli sendt tilbake, noe som også skjer.

Alle kvinner fra Pakistan lever heller ikke med redselen for å bli sendt ut om hun ikke får en sønn eller steller godt nok for svigerforeldrene, fordi det også er andre forhold som er «limet» i ekteskapet. Derfor er generaliseringer problematiske.

Les også

Ambassaderapport: Norskpakistanske menn dumper kona i Pakistan

Knyttet til migrasjon

Da Pakistan ble opprettet i 1947, var ikke polygami allment kjent. Selv om tendensen til polygami nok er økende i visse miljøer, er det ikke de norskpakistanske mennenes tradisjon som videreføres.

Det vi ser handler om en praksis som er utviklet i forlengelsen av migrasjonen, og knyttet til visse miljøer og personer.

Når en voksen familiefar gifter seg i Pakistan uten at hans norske familie aner noe, er det altså ikke en kulturell tradisjon han ivaretar. Slike ekteskap skal ikke godkjennes av pakistanske myndigheter, hvor det kreves at første kone gir sitt samtykke.

Taperne er både den fortvilede familien her og i Pakistan, selv om det også kan være avtalt at andre kone ikke skal til Norge.

Hun kan derimot komme til å bestyre mannens hus på hjemstedet, eller få et nytt hus. Ved å gifte seg slik, oppnår mannen anseelse og befester sin maktposisjon både i Pakistan og blant visse menn fra samme og lavere kaster og omgangskrets her.

Den viktigste måten å få bukt med dette, er at menn internt tar avstand fra praksisen. Men kvinner er også en del av dette, og har ansvar for hvordan de oppdrar sønner, sammen med deres fedre.

Ikke-religiøs praksis?

En god ektemann og far utsetter ikke sin kone for den belastningen det er om han gifter seg med flere. Når det skjer, er det ikke nødvendigvis knyttet til en religiøs begrunnelse.

Lite religiøse menn benytter seg av en praksis som de ikke har teologisk kunnskaper om. Praksisen er derfor også et symptom på noe annet enn en polygam muslimsk begrunnet praksis.

En gjengs tolkning i islam er at en mann ikke kan ha flere koner om han ikke behandler dem likt. Dette kan videre tolkes ulikt. Noen mener at fordi ingen kan behandle to kvinner likt, er polygami ulovlig. Menn med en slik forståelse finnes både i Norge og i Pakistan. Disse mennene bør bidra til at den religiøse begrunnelsen i mindre grad benyttes.

Les også

Les også denne fra Torunn Arntsen Sajjad: Slag og ørefiker er ikke uvanlig i pakistansk barneoppdragelse. Men problemet kan begrenses

I tillegg til at en holdnings- og praksisendring må skje innad i miljøene, bør norske og pakistanske myndigheter samarbeide for å få mer innsikt i hva denne praksisen handler om. I tillegg, hva de kan gjøre som kan bidra til at færre gifter seg på en måte som er forbudt i Norge, og ifølge gjengse tolkninger i islam, som sier at muslimer skal følge landets lover.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

Bigami i Norge: Stadig flere kvinner opplever at mannen tar kone nummer to og tre – uten egentlig å bryte norsk lov