Debatt

Kort sagt, 10. mars

  • Redaksjonen

Oslo Symposium, eiendomsskatt og diskriminering av gutter. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Stanghelle latterliggjør kristenkonservative

Kjære Stanghelle! Du avfeier ikke en kristenkonservativ bevegelse med hersketeknikker!

Jeg har lyst til å ta tak i slipsknuten din, fjerne de tykke brillene, se deg dypt inn i redaktørøynene – og tråkke deg på liktåen. Du har besøkt Oslo Symposium, og sitert meg i din lørdagskommentar. En moderne kvinne i høye hæler som vil trampeklappe Jesus Kristus inn på den politiske scenen i et land som står midt i et etisk jordskred og en multikulturell identitetskrise.

Du velger å latterliggjøre arrangementet, håne gudstroen, flire av foldede hender, tvile på troendes politiske dømmekraft, dømme gudsbilder, ignorere impulser og avvise relevans. Med nedlatende ordbruk ønsker du å skyve en hel folkebevegelse ut av debatten, i stedet for å formidle hva den står for.

Det ståstedet du og blyanten inntar er dypt problematisk, fordi du refererer innenfra ditt eget ideologiske bur – uten å avklare det. Du ikke er nysgjerrig på hvordan talernes personlige tro former deres resonnementer for løsninger til en bedre politikk. På dette manglende grunnlag anses vi som representanter for et irrasjonelt ståsted – og i det tildeler du deg selv det motsatte.

Oslo Symposium er en del av en større samfunnsbevegelse som ønsker en borgerlig samfunnsmodell med større rom til å forme eget liv. Vårt kristne, konservative verdisyn gir resonans i langt bredere deler av befolkningen. Abonnentene dine er mennesker med bankende hjerter som lurer på hvilke verdier samfunnet skal bygge på i fremtiden. Det er du stillingsforpliktet til å undersøke åpent og sannferdig.

Lill May Vestly, kvinneaktivist, kristenkonservativ husmor fra Sørlandet, taler på Oslo Symposium og stortingskandidat for Partiet De Kristne


Tull om eiendomsskatt!

Eiendomsskatt er hverken effektivt eller fornuftig, slik Aftenposten 1. mars skriver på lederplass!
Skatteeffektivitet: Eiendomsskatt kommer i tillegg til alle skatteordninger vi har fra før. KS har spurt norske kommuner, og det koster ca. tre milliarder kroner å innføre eiendomsskatt i hele Norge. I tillegg får kommunene permanente driftsutgifter til et eiendomsskattekontor.

Innføring av kommunal toppskatt i skatteligningen i stedet, vil antatt koste en tusendel av dette og være direkte skatteevnerelatert. Hvorfor er ikke det debattert?
Eiendomsskatt fornuftig? Lederen påpeker at eiendomsskatt skal vri våre investeringer fra eiendom til næringsliv/arbeidsplasser. Dette er rent logisk tøv! Eiendomsskatt betales for antatt 90 prosent av befolkningen av lønn/pensjon/sykepenger og er en tilleggsskatt på allerede anskaffet eiendom som reduserer skattebetalernes eventuelle frie kapital til å investere i aksjer/næringsliv.
Eiendomsskatt er bevisst skatt uten evnerelasjon på individnivå. Uverdig i et sivilisert solidarisk fellesskap.

Karl Espen Ruud, arbeidsløs eiendomsskattebetaler


Diskriminering av gutter

Professor Bjerrum Nielsen hevder at jeg har kommet med påstander som ikke kan dokumenteres. Første betingelse er at andre refereres korrekt.

Jeg har aldri skrevet at «gutter diskrimineres fordi det er et flertall av kvinnelige lærere», men at mangelen på mannlige forbilder i grunnskolen kan medføre diskriminering. Det er forsket lite på dette, og resultatene spriker. Nielsen referer utelukkende forskningsresultater som støtter hennes syn.

Min påstand om at det er flertall av kvinner på «nesten alle universitetsfag» er korrekt. Det er i dag 113.000 menn og 169.000 kvinner på dette utdannelsestrinnet og flertall av kvinner på 50 av 58 studieprogrammer. Ifølge Nielsen er det «mange fag hvor de fleste gutter kan komme inn med de karakterene de har». Hva hjelper det gutter som har interesse og anlegg for fag der de er sjanseløse for opptak? Nielsen bagatelliserer guttenes situasjon.

Jeg fastholder at vi aldri ville akseptert at menn dominerte høyere utdannelse på en slik måte. Akutt fare for knapphet på kvinnelige psykologer, leger og jurister ville blitt møtt med sterke reaksjoner og kjønnspoeng for kvinnelige søkere. Slike tiltak er utelukket når det er knapphet på mannlige studenter, et godt eksempel på diskriminering.

Professoren viser et ideologisk grunnsyn som utelukker strukturell diskriminering som medvirkende årsak til kvinners dominans i høyere utdannelse. Det er en vesentlig svakhet ved hennes argumentasjon.

Rune Bård Hansen, lagdommer

  • Grundig journalistikk og arenaer for meningsutveksling er viktigere enn noensinne. Bli abonnent på Aftenposten i dag

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Eiendomsskatt
  3. Diskriminering
  4. Kristendom