Debatt

Jenter skal verge seg med en samtykkelov

 • Julie Haatuft
 • Tiril Vold Hansen
 • Veronika Taran Wiese

Fra venstre: Julie Haatuft og Tirild Vold Hansen i Krisesentersekretariatet og Veronika Taran Wiese i JURK.

Det er egentlig enkelt: Jenter skal ikke ha ansvar for å unngå å bli voldtatt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Hva skal jentene verge seg med», spør Anki Gerhardsen i et innlegg i Aftenposten 1. oktober. De skal verge seg med en samtykkelov som gir jenter og kvinner et bedre rettsvern og anerkjenner deres fysiske integritet.

Det er egentlig enkelt: Jenter skal ikke ha ansvar for å unngå å bli voldtatt. Det er i lang tid blitt diskutert hva jentene bør gjøre for å unngå å bli voldtatt. Jentenes valg av klær, alkoholkonsum og seksualmoral blir ofte dratt inn i slike diskusjoner. Det løser ikke problemet. Voldtekt er, og har lenge vært, et utbredt samfunnsproblem, folkehelseproblem og et likestillingsproblem. Det er på tide at gutter forsikrer seg om at et forestående samleie er frivillig.

Flytter ansvar

Gerhardsen spør: «Når det ikke er vold, når det ikke er trusler, når det ikke er tvang eller vergeløs tilstand – kan det allikevel være overgrep?». Svaret på det er ja. Sex uten samtykke utgjør et overgrep mot en persons fysiske, psykiske og seksuelle integritet, uavhengig av om det er brukt vold. Skadevirkningene bør reflekteres i straffeloven.

En samtykkelov vil innebære en tydeliggjøring av hva som regnes som voldtekt etter loven. Dette vil gjøre det enklere både å forebygge og anmelde voldtekter. Og det vil flytte ansvaret fra den voldtektutsatte til den voldsutøvende: Hvis en gutt har sex med en jente uten å ha forsikret seg om at hun faktisk vil ha sex med ham, kan det etterforskes som en voldtekt.

Sviktende kommunikasjon

Gerhardsen peker på en sviktende kommunikasjon mellom partene og etterlyser blant annet språk som gjør at jentene «kan navigere i vanskelig farvann». Derfor bør Gerhardsen være positiv til en samtykkelov. En samtykkelov vil stille krav til bedre kommunikasjon mellom partene.

Til forskjell fra det Gerhardsen synes å mene, står ikke det å innføre en samtykkelov i motsetning til det å lære jenter om grensesetting. Vi kan og bør gjøre begge deler. I tillegg vil det anerkjenne sex uten samtykke for hva det egentlig er – nemlig et overgrep.

 1. Les også

  Hva skal jentene verge seg med? | Anki Gerhardsen

 2. Les også

  «Vil du ha sex med meg?» | Maryam Iqbal Tahir

 3. Les også

  Når det fineste blir det fæleste | Knut Olav Åmås

 4. Les også

  10 spørsmål og svar om seksuelle overgrep

Les mer om

 1. Overgrep
 2. Voldtekt
 3. Vold

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Seksuelle overgrep er ikke en størrelse uten gråsoner og tvilstilfeller

 2. KOMMENTAR

  «Vil du ha sex med meg?» Spørsmålet dreper kanskje stemningen, men det gjør også sex uten samtykke.

 3. SID

  Tenk at du fryser til og ikke klarer å motsette deg et forsøk på sex. Er det voldtekt?

 4. KOMMENTAR

  Hvorfor er det så vanskelig å gjøre noe med voldtekt?

 5. KOMMENTAR

  To voldtektssaker ryster Pakistan. Myndighetene svarer med å forby Tinder og Grindr.

 6. DEBATT

  Er det riktig å slippe hevnen til i rettssystemet?