Store Norske er uunnværlig

  • Rikard Seeberg Andresen
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Store Norske Leksikon er i vanskeligheter. Nettutgaven trenger et bidrag på 7 millioner kroner årlig i fem år fra staten for å kunne opprettholde driften. Bør de få det? Forbausende mange mener nei, og henviser til Wikipedia, som til og med er gratis. Men er Wikipedia egentlig et leksikon?

Wikipedia ble lansert som et dugnadstiltak for glade amatører, men har raskt utviklet seg til å bli en markedsplass og et forum for reklame. Det er en kjent sak at mange store konserner har egne ansatte som gransker artiklene og «korrigerer» opplysninger som stiller virksomheten deres i et dårlig lys. Det eneste forsvaret Wikipedia har mot slik desinformasjon er å nekte disse aktivistene adgang til å skrive, noe som ofte medfører at også informasjonen om selve emnet blir skadelidende. Jeg opplevde nylig et illustrerende eksempel på dette.

Jeg lurte på hva «scientologene» egentlig driver med, og søkte i Wikipedia. Ingen artikkel. En engelsk nettavis fortalte at Wikipedias «overdomstol» hadde utestengt scientologene fra all redigering fordi de systematisk hadde forfalsket informasjon om scientologikirken i flere artikler. Ingressen nedenfor viser at også den norske utgaven av Wikipedia styres av denne overnasjonale «domstolen»:

«Scientologikirken utestengt fra Wikipedia

(VG Nett) Den omstridte Scientologikirken er blokkert fra Wikipedia etter en lengre disputt mellom det religiøse samfunnet og kritikerne. »

Da er det greit å kunne slå opp i Store Norske Leksikon, som i en kort, konsis og presis artikkel beskriver scientologikirkens opprinnelse og praksis med personlighetstester, rådyre kurs og påfølgende rettssaker der de er blitt dømt for svindel.

Dette eksempelet viser hvor nødvendig det er å ha et nøytralt norsk leksikon som er kvalitetssikret av fagredaktører. En statlig investering på 35 millioner er lite i forhold til gevinsten. En kunnskapsnasjon er avhengig av pålitelig kunnskap.