Debatt

Vet Oslo Byråd hvem Olaf Bull er?

  • Forfatter
  • Jan Erik Vold
    Forfatter

Hellige steder. Også byer har sine «hellige steder», frembrakt av naturen, som intet byplankontor kan etablere. Et slikt «sted» var kirsebærtreet som lå på hjørnet av St. Olavs gate og Tullins gate.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det første som blomstret. Også byer har sine «hellige steder», frembrakt av naturen, som intet byplankontor kan etablere. Men som det er et byplankontors oppgave å verne om, når de først fins. Et slikt «sted» var kirsebærtreet ved Aars og Voss skole, det ærverdige gymnasium, en gang hovedstadens største, som lå på hjørnet av St. Olavs gate og Tullins gate.

Hellig, fordi det var det første treet som blomstret i byens sentrum – det visste de brave hovedstadsborgere. Det frydet de seg over, i Kristiania så vel som i Oslo. Og det kunne de lese om hos Olaf Bull, byens store skald, som var elev ved skolen og mintes treet, rett utenfor klassevinduet, som blomstret ved eksamenstider – som om treet selv skulle høres:

Kirsebærtræet, snehvidt til examen,

var hørt av himmelen alt, paa kryds og tvers –

og himmelen vet hvad visdoms svar det ga, men

Gud, hvor det vældet av friske, hvite vers!

Og den vordende poet letter fra skolepulten og drømmer seg oppover kirsebærtreets stamme, inn i alt det hvite og opp mot det blå:

Dets levende vækst var vor! Den mørke foten

sat vi i drøm og stirret paa, som smaa –

men mindre barn kom til, og vi forlot den,

for jevnt at stige med stammen mot det blaa,

og slutte en deilig dag, der træet slutter,

i blomster og lys og luft, som voksne gutter!

Aars og Voss ble revet i 1972, for å gi plass til det høyhus som ble SAS-hotellet, i 1975. Protester mot at treet skulle sages ned ble møtt med forsikringer om at et nytt skulle plantes, i dets sted. I 1989 ble en statue av Olaf Bull avduket, utført av Joseph Grimeland.

Kunne veket plass

Men kan man erstatte et hellig tre?

I Stockholm forsto arkitekt Ralph Erskine, da han i 1983 skulle skape et nytt bibliotek på universitetsområdet Frescati, at den praktfulle eika som sto på den utmålte tomten, var av en slik art. Derfor lot han bibliotekets yttervegger vike unna i en halvsirkelform, slik at eika ble stående til nær beskuelse innenfra bokhusets speilglassruter. Byggets skjeve vinkler bare adderer til sjarmen og trivselen for bibliotekets brukere.

SAS-hotellet i Oslo er firkantet, bygd på en arkitektur som ikke viker unna for småting. Så det frodige kirsebærtreet utenfor Aars og Voss måtte til pers – kanskje hundre år gammelt – og et nytt plantes, som fikk trang groplass å boltre seg på og forlengst hadde råtnet, da det i oktober 2009 ble sagd ned.

Erling Folkvord i Rødts bystyregruppe stilte to spørsmål til byens samferdselsbyråd, etter først å ha gitt forhistorien til «Olaf Bulls kirsebærtre». Og fikk følgende svar:

Spørsmål 1: Kven bestemte at dette treet skulle sagast ned?

Svar: Det er Friluftsetaten som forvalter bytrær. Treet hadde skrantet i lengre tid, og ble felt etter at det ble konstatert at det var dødt.

Spørsmål 2: Når blir eit nytt tre planta på same plass ved Olaf Bull-statuen?

Svar: Eventuell planting av nytt tre vil tidligst kunne skje i 2010. Det er behov for å ta jordprøver for å undersøke om jordkvaliteten er god nok, bl.a. med tanke på veisalt. Det kan bli nødvendig å skifte ut masse for å øke sjansen for at et nytt tre skal overleve.

Det spørsmål Folkvord ikke stilte, var: Vet Oslo byråd hvem Olaf Bull er?

Les mer om

  1. Debatt