Debatt

Nå kan en app behandle fobier | Aksel Inge Sinding og Michelle Jensen

  • Aksel Inge Sinding, psykolog og nestleder i Psykologenes Forening for Digital Helse
  • Michelle Jensen, konsulent i Sopra Steria

Det finnes apper for å hjelpe deg å overkomme fobier, mestre stress og utfordre lite hensiktsmessige tankemønstre. Enkelte sliter med fobi for edderkopper Foto: Ilya Naymushin / Reuters

Teknologi kan brukes for å behandle psykiske helseproblemer, en av helse-Norges største og dyreste utfordringer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Omtrent halvparten av den norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Norges forskningsråd (2014) viser til tall som sier at psykiske lidelser koster Norge 60 til 70 milliarder kroner i året. Ifølge WHO (2012) vil psykiske lidelser bli den største byrden for samfunnet i 2020.

I Norge har det lenge vært fokus på utvikling av ny teknologi for å gjøre helsesektoren mer effektiv, ofte omtalt som eHelse-løsninger. Politikere, klinikere og leverandører har skaffet til veie eHelse-løsninger for å effektivisere behandlernes tid.

Aksel Inge Sinding, psykolog

Vi har elektroniske pasientjournaler, eResept, kurveløsninger, laboratoriesystemer og samhandlingsløsninger, alle laget for at helsepersonell skal ha rask tilgang til rett informasjon. Nå trenger vi at det gjøres et tilsvarende løft for teknologi som kan bedre behandling i psykisk helsevern.

  • Forskningsrådet: Nytt håp for forskningen på psykisk helse

Behandling via internett

Det tar lang tid å få god psykisk helsehjelp. Psykiske helseproblemer blir ofte sent oppdaget, og pasienter vegrer seg for å ta kontakt med hjelpeapparatet. Sprengt kapasitet og lange ventelister er kjente fenomener både hos distriktspsykiatriske sentre og privatpraktiserende psykologer med refusjon.

Når du først er under behandling, er det fortsatt slik at det meste av pasientens liv foregår utenom konsultasjonene. Denne tiden har konsekvenser også for de rundt pasienten: familie, venner og arbeidsplassen.

Michelle Jensen, konsulent

Sett fra pasientens ståsted ser man at den virkelige sløsingen med helse og økonomi foregår i den perioden der pasienter ikke er i kontakt med helsevesenet. Her kan teknologi gjøre en forskjell.

Det finnes løsninger hvor du kan gjennomgå behandlingsopplegg via internett – alene eller med minimal oppfølging fra helsepersonell – for lidelser som sosial angst, panikkangst, depresjon og søvnproblemer.

Dette er for eksempel gjort ved Universitetet i Bergen, der pasienter får gå gjennom et niukers selvhjelpsprogram med informasjon, verktøy og øvelser, med kort ukentlig telefonoppfølging fra en behandler.

Apper mot fobier

Det finnes apper for å hjelpe deg å overkomme fobier, mestre stress og utfordre lite hensiktsmessige tankemønstre.

Disse appene hjelper deg med å lage passende personlige planer for å eksponere deg for det du frykter og overkomme eventuelle hindre.

Noen inneholder også relevant innhold, som bilder og filmer som du kan eksponere deg for. Teknologiske verktøy kan også minne deg på og motivere deg til å gjøre hjemmeoppgaver og helsefremmende aktiviteter mellom konsultasjoner, med kalendere og pushvarsler.

Det er også laget programmer som registrerer aktivitetene til bipolare pasienter og varsler når man antas å nærme seg en manisk episode.

Effektiviserer behandlingen

Kort fortalt kan teknologi redusere pasientkøer, øke tilgang på behandling, effektivisere behandlingen og frigjøre behandlernes tid. Løsningene bør ikke drives av allerede overarbeidede behandlere, men utløses og brukes av pasientene selv.

Vi mener at den største ubenyttede ressursen i helsevesenet er pasienten selv. La de pasientene som er i stand til det, og ønsker, få muligheten til å delta mer i behandlingen og få friheten som hører dertil.

Norge trenger en digital psykisk helserevolusjon.

Interessert i å lese mer om behandling av psykiske lidelser? Her er et par forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Teknologi
  2. Psykisk helsevern
  3. Internett