De kritiske spørsmålene uteble | Sverre Lodgaard

Folkeretten er i nedadgående spiral og den amerikanske bombingen av Assads flybase var også folkerettsstridig, uansett om Assad er ansvarlig eller ikke, skriver Sverre Lodgaard.

Norske media omtaler Donald Trump som vulgær, ustabil, kunnskapsløs og narsissistisk. Likevel gjelder det å holde seg inne med USA, kanskje mer enn noen gang før.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Etter at kjemiske våpen på nytt rammet Syria denne måneden, bombet Trump flybasen våpnene angivelig kom fra. Både Regjeringen og Arbeiderpartiet uttrykte forståelse for den amerikanske reaksjonen. Ingen betvilte at president Bashar al-Assad var den skyldige og ingen reiste spørsmål om folkeretten.

Brutalitet ligger i Assad-regimets DNA – som far så sønn – og kanskje er det der ansvaret ligger.

Men jihadistene står ikke tilbake for noen hva brutalitet angår, og de har brukt kjemiske våpen en rekke ganger i Irak og Syria. Så hva bygger man på? Ingen bevis er lagt fram.

Hvilken dokumentasjon?

Det var som om Trump, som er viden kjent for «fake news», var unntatt ethvert krav til dokumentasjon.

Amerikanske presidenter har mange ganger fordreid virkeligheten for å begrunne krigshandlinger.

Mest kjent er episodene i Tonkin-bukta i 1964 som satte fart på Vietnam-krigen, og Saddams påståtte masseødeleggelsevåpen som ble brukt som begrunnelse for okkupasjonen av Irak. Da Clinton bombet El Shifa i Sudan i 1998, som reaksjon på terroren mot de amerikanske ambassadene i Kenya og Tanzania, forvekslet han et antatt kjemivåpenanlegg med en farmasøytisk fabrikk. Gravejournalisten Seymour Hersh mener Obama presenterte antagelser om kjemivåpenbruken utenfor Damaskus i 2013 som fakta, samtidig som han underslo jihadistenes evne til å bruke slike våpen.

Hvilket motiv?

Som i vanlige kriminalsaker er det viktig å spørre hvem som hadde motiv.

Opprørerne hadde mye å vinne ved å klistre Assad til ugjerningen. Assad hadde ingen nevneverdig fordel av det. Og hva med Trump?

Han distanserte seg fra Obama ved å vise styrke, fulgte opp med «alle konvensjonelle bombers mor» i Afghanistan, og ba Nord-Korea og Kina merke seg den nye administrasjonens handlekraft. Da er det kanskje ikke så farlig med fakta – denne gangen heller?

Russland ber FN, nærmere bestemt Kjemivåpenorganisasjonen i Haag, om å undersøke saken. De mener opprørerne står bak, eller at regimets bomber kan ha truffet en bygning hvor kjemiske våpen var lagret. Men USA vil ikke ha noen uavhengig gransking.

Preventive militære tiltak er under ingen omstendighet hjemlet i folkeretten.

IS-produserte kjemiske våpen

Folkeretten er i nedadgående spiral og denne saken forsterker tendensen. Geneve-protokollen av 1925 forbød bruk av kjemiske våpen, og kjemivåpenavtalen av 1997 krever ødeleggelse av eksisterende lagre under internasjonal kontroll, men slike våpen brukes likevel i Midtøsten. Noen kilder mener IS produserte kjemiske våpen i Mosul, og at de hardt presset har flyttet lagrene til Syria.
Den amerikanske bombingen av Assads flybase var også folkerettsstridig, uansett om Assad er ansvarlig eller ikke. Makt kan bare brukes hvis Sikkerhetsrådet har gitt mandat til det, hvis det skjer i selvforsvar, eller med samtykke fra vedkommende stat. Ingen av disse vilkårene var oppfylt.

Preventive militære tiltak er under ingen omstendighet hjemlet i folkeretten.

Det er lett å skjønne den moralske indignasjonen over det som skjedde. Men de kritiske spørsmålene uteble.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter