Feilinformasjon om ME kan skremme pasienter fra dokumentert behandling | Vegard Bruun Bratholm Wyller

Ola Didrik Saugstads feilinformasjon om ME kan skremme pasienter fra å forsøke dokumentert behandling, skriver innleggsforfatteren.

Mitt råd til ME-pasienter: Ikke lytt til Ola Didrik Saugstads udokumenterbare svartmaling.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ola Didrik Saugstad er en meget anerkjent forsker i nyfødtmedisin. Det er derfor overraskende at han i ME-debatten (Aftenposten 4. oktober) bryter flere regler for vitenskapelig tenkning og formidling:

  • Saugstad tier om forhold som påvirker hans habilitet: Saugstad er pårørende til en ME-pasient (se Dagbladet 01.10.2010). Hans engasjement er både forståelig og prisverdig, men det blir villedende når han fremstår som nøytral, vitenskapelig ekspert.
  • Saugstad overser forskning som ikke støtter hans eget syn: Tre eksempler: 1) Saugstad tar for gitt at de sykeste ME-pasientene er grunnleggende forskjellige fra mindre syke pasienter, til tross for forskning som indikerer det motsatte (Acta Pediatrica 2015;104:498). 2) Saugstad påstår at PACE-studien er «plukket fra hverandre», til tross for en fersk artikkel der 19 toppforskere imøtegår kritikken (Journal of Health Psychology 2017;22:1113). 3) Saugstad fortsetter å forfekte et skille mellom «psykisk» og «fysisk», til tross for en mengde studier som viser at både mentale og kroppslige forhold kan ha betydning for sykdom - sorg øker for eksempel risikoen for både hjerteinfarkt, hjerneslag og kreft (Journal of Epidemiology and Community Health 2007;61:455).
  • Saugstad forveksler samtidighet med årsakssammenheng: At betennelsesmarkører påvises i nervesystemet hos ME-pasienter, beviser ikke at betennelse er årsaken til utmattelse. En illustrasjon fra et annet fagområde: At pasienter med lungekreft ofte har gule fingre, betyr ikke at de gule fingrene forårsaker kreften (både lungekreft og gule fingre kan skyldes røyking.

Bryter med saklighetskrav

  • Saugstad har ikke publisert sine forskningsfunn. Saugstad skriver at han de siste årene har bygget opp et sterkt forskningsmiljø på ME. Da må man spørre: Hvorfor er ikke funnene fra denne forskningen publisert i vitenskapelige tidsskrifter? Enhver forsker bør gjøre sine resultater offentlig tilgjengelige.
  • Saugstad bryter med kravet til saklighet. Saugstad argumenterer som om jeg mener at ME «bare er psykisk» - men det er å tillegge meg et standpunkt jeg ikke har. En kompleks sykdom som ME må forståes helhetlig, og derfor er selvsagt alle vitenskapelige funn – biomedisinske som psykososiale – interessante og viktige. Mitt eget vitenskapelige arbeid bygger på en slik helhetstilnærming: Jeg har skrevet 25 forskningsartikler om genetikk, immunologi, blodstrømsregulering, hormonregulering, hjernefunksjon og legemiddelbehandling hos ungdommer med ME – og 4 forskningsartikler om mentale forhold.

Vitenskap vs. ideologi

  • Saugstad forveksler vitenskapelig diskusjon med ideologisk kamp: Jeg kunne – i likhet med Saugstad - mobilisert internasjonale autoriteter til støtte for mitt syn. Men slike retoriske grep er en avsporing. For vitenskap handler ikke om å vinne en diskusjon, men om å finne en sannhet. For noen hundre år siden påstod mange autoriteter at solen gikk i bane rundt jorden. Men påstanden ble ikke sann av den grunn.

Saugstads feilinformasjon om ME kan skremme pasienter fra å forsøke dokumentert behandling. Jeg gjentar derfor mitt innstendige råd: Ikke lytt til Saugstads udokumenterte svartmaling, men forsøk kognitiv terapi eller beslektede behandlingsformer! Forskning viser at risikoen er minimal, mens den mulige gevinsten er stor. I beste fall kan man bli frisk.


Interessert i å lese mer om ME? Her er noen forslag:

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.