Debatt

Det er uklokt å innføre skolepenger | Curt Rice

 • Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Å betale for å studere i et land der det er dyrt å bo og leve, er ikke et alternativ for studenter fra store deler av verden.

Internasjonale studenter har stor verdi for studiemiljøene våre og bringer verdifulle perspektiver med seg til klasserommet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De fleste utenlandske universiteter krever skolepenger av norske studenter på like linje med landets egne. Når norske studenter må betale skolepenger i utlandet, er det vel rimelig at utenlandske studenter betaler skolepenger i Norge?

Det mener Senterpartiet og Høyre, som har foreslått at det innføres skolepenger for internasjonale studenter fra land utenfor EØS.

Det er jeg ikke enig i. Skal vi få gode og mange nok internasjonale studenter til våre universiteter og høgskoler i Norge, er ikke skolepenger veien å gå.

Konkurransefortrinn

I dag betaler hverken norske eller utenlandske studenter skolepenger når de studerer i Norge. At vi ikke skal differensiere basert på nasjonalitet, er nedfelt i

Lov om universiteter og høgskoler: «Statlige universiteter og høyskoler kan ikke kreve egenbetaling fra studenter».

Ved å la utenlandske studenter studere i Norge uten å betale skolepenger, skaper vi et konkurransefortrinn.

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) spør utenlandske studenter om deres motivasjon for å velge Norge som studieland. 78 prosent av de internasjonale helgradsstudentene rangerer fraværet av skolepenger som viktig for deres beslutning.

Internasjonalisering beriker oss

En Stortingsmelding om internasjonalisering fra noen år tilbake, påpeker viktigheten av «internasjonalisering hjemme».

Internasjonale studenter har stor verdi for studiemiljøene våre og bringer verdifulle perspektiver med seg til klasserommet. Norske studenter lærer mer i diskusjon og samarbeid med en mangfoldig gruppe medstudenter.

 • Også rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, har protestert mot studieavgift. - Vi trenger utenlandske studenter

Ved å studere i et globalt miljø, rustes norske studenter bedre for et arbeidsliv der de må forholde seg til mennesker fra hele verden.

Samfunnsutfordringene er globale

Dessuten er ikke de store samfunnsutfordringene lokale, de er globale. Vi trenger kompetanse og perspektiver fra hele verden for å styrke fagmiljøene våre.

Høyre understreker at skolepengene skal være i en moderat størrelsesorden, ca. 6 -10.000 kr pr. år. Man kan lure på om dette i det hele tatt holder til å administrere programmet, eller om man starter der for så å heve beløpet etter hvert. Våre naboland tar fra 55 -150.000 kr årlig fra slike studenter. At Norge skal holde seg på 6 -10.000 kr virker lite sannsynlig.

Internasjonale studenter har stor verdi for studiemiljøene våre og bringer verdifulle perspektiver med seg til klasserommet.

Uansett er det foreløpig snakk om et beskjedent beløp, og mange utenlandske studenter har sikkert råd til det. Like sikkert er det at mange av dem ikke har råd til det.

Usosialt forslag

Å betale for å studere i et land der det er dyrt å bo og leve, er ikke et alternativ for studenter fra store deler av verden. Forslaget er usosialt, da det hindrer gode studenter å komme hit fordi lommeboken deres ikke tillater det.

Vi går igjen glipp av kloke hoder, og Høyres programkomité gjør det vanskelig for en statsminister som mener at kunnskap er den nye oljen.

Vi kan ha stipendordninger for dem som genuint trenger hjelp, sies det. Jo, men Regjeringen bestemte seg i 2015 for å avvikle støtteordningen som sørget for at studenter fra mange land i Asia, Afrika og Latin-Amerika kunne studere i Norge med finansiering fra Lånekassen.

Da er det vanskelig å forstå at forslaget om å innføre skolepenger ikke vil ha ytterligere negativ effekt for mangfoldet i norske studiemiljøer.

 • Her kan du lese mer om studieavgift og skolepenger, enten for alle eller bare for utenlandske studenter:

Les også

 1. Utdanning er så attraktivt at det bør koste noe | Lars Gauden-Kolbeinstveit

 2. Utdanning er et felles samfunnsgode | Kristin Vinje

 3. Studieavgift skaper flere problemer enn det løser | Marianne K. Andenæs

 4. Rektorer vil ta regningen for utenlandske studenter

 5. Nei til studieavgift for internasjonale studenter

 6. Skolepenger gir kvalitet

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Høyskoler
 2. Lånekassen
 3. Debatt