Debatt

Arbeiderpartiet bør strekke ut en hånd til arbeidsledige uten høyere utdanning | Andreas C. Halse

  • Andreas C. Halse

Arbeiderpartiet (her ved partileder Jonas Gahr Støre) bør ta innover seg at situasjonen med høy ledighet, opposisjonstilværelse og hovedkonkurrenten med Frp i regjering, er ekstremt gunstig for partiet, skriver artikkelforfatteren. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Det er ikke bare ingeniører som går ledige.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tirsdag i forrige uke var Arbeiderpartiets leder på besøk til Stord.

Den stolte industrikommunen er tydelig preget av oljekrisen og har landets fjerde største ledighet.

I et møte med fagbevegelsen fikk Jonas Gahr Støre klar beskjed av den lokale klubblederen i Fellesforbundet, Richard Storevik: Det er ikke bare ingeniører som blir arbeidsledige.

Noen nevnes ikke

Et besøk på Arbeiderpartiets nettsider viser at den lokale klubblederen er inne på noe vesentlig.

I partiets store jobbstrategi kan vi blant annet lese at «Arbeidsledige ingeniører trenger omskolering, og flyktninger trenger kompetanse for å kunne tre for fullt inn i det norske arbeidslivet.»

I tillegg vil partiet satse på fagutdanningene og hindre frafall i skolen.

Nylig arbeidsledige operatører, elektrikere, rengjøringspersonale og sveisere nevnes ikke med ett ord.

Oppmerksomhet og omstillingsmidler til sliterne

Ikke et vondt ord om norske ingeniører.

Ingeniører fra norsk oljeindustri er i verdensklasse på sitt felt og har bidratt til en enorm verdiskapning gjennom mange år.

Det er ikke all kompetanse som kan måles i antall studiepoeng

Det er imidlertid neppe ingeniører som vil slite mest med å få seg nye jobber når industribedrifter må nedbemanne eller i verste fall må legge ned. I hvert fall ikke på lengre sikt.

Sliterne som har stått på gulvet i bygdas hjørnesteinsbedrift siden 16-årsalderen, kunne sårt trengt både politisk oppmerksomhet og statlige omstillingsmidler for å kunne holde det gående til pensjonsalderen.

Det er ikke all kompetanse som kan måles i antall studiepoeng.

Også mange av dem som nå blir ledige, som hverken har fagbrev eller studierett på universitetet, har opparbeidet seg realkunnskap som ulike deler av næringslivet kan dra nytte av i lang tid fremover.

Så lenge folk får prøve seg.

De uten høyere utdanning sviktes

Det finnes nok en del tillitsvalgte i Arbeiderpartiet som står på for at også grupper uten høyere utdanning skal ha en fremtid i lokalsamfunnet sitt. Problemet er at budskapet drukner i oppmerksomheten på ingeniørledigheten.

Andreas C. Halse Foto: Ørn Borgen

Ser vi til Europa, er det nettopp klassiske arbeiderklassevelgere uten høyere utdanning som i størst grad svikter de sosialdemokratiske partiene. Det norske Arbeiderpartiet har enn så lenge vist seg å være mer pragmatiske enn søsterpartiene i Europa, men også her er det tegn til bevegelse.

Arbeiderpartiets nærmest religiøse forhold til uregulert lavlønnskonkurranse fra Europa og stadig større dominans av akademikere i egne rekker, går ikke upåaktet hen blant partiets tradisjonelle kjernetropper.

I møte med den sosiale dumpingen som brer om seg til stadig nye bransjer, mangler Arbeiderpartiet, i likhet med Regjeringen, dessverre tilstrekkelige verktøy.

Arbeiderpartiet gjør gode målinger nå og kan slå seg på brystet med 36 prosent av velgerne i ryggen, men partiet bør ta innover seg at situasjonen med høy ledighet, opposisjonstilværelse og hovedkonkurrenten med Frp i regjering, er ekstremt gunstig for partiet.

Større forskjeller på arbeidsmarkedet

Hvis Arbeiderpartiet skulle vinne valget neste høst, er det nok en gang de som må ta ansvar for misfornøyde arbeidsledige, omfattende sosial dumping og stadig større forskjeller på arbeidsmarkedet.

Da må de føre en politikk som reduserer forskjeller og slår ring rundt den delen av det arbeidende norske folk som mangler både studiepoeng og ingeniørtitler.

Alternativet blir fort et rekordstort Frp.


På Twitter: @achalse

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Arbeidsmarkedet
  2. Næringsliv
  3. Arbeidsledighet
  4. Arbeiderpartiet (Ap)