Hvordan skal vi leve her med inntil 384 tog til pr. døgn?

«Hylla» kalles dette boligområdet i Enebakkveien i Gamle Oslo, mellom Kværnerbyen og Vålerenga. Den har jernbanespor på begge sider.

Det finnes andre løsninger enn «sånn er det bare, alle tog må til Oslo S».

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenposten, Bane Nor og jernbanedirektør Knut Sletta, det bor folk her! Brynsbakken er bare Bane Nors navn på delbydelene Vålerenga, Gamlebyen, Kværnerbyen og Etterstad i bydel Gamle Oslo.

Aftenposten har hatt flere saker om Brynsbakken i det siste.

Jeg vil gjerne nyansere for dem som ser seg blinde på Bane Nors løfter om flere tog til og fra Oslo. Det bor folk langs sporene som allerede plages av veldig mange tog og støyen det medfører.

Bildet fra artikkelen «Ryker Brynsbakken, kan jernbaneløftet på Østlandet bli utsatt i fem år» er illustrerende. Men Aftenposten og de andre som har fått uttale seg, tar ikke innover seg hva man ser: Det bor folk her. Mange tusen folk.

Det går tog her. 500–700 i døgnet. Pluss godstogene som tar fra oss nattesøvn og gir husene våre setningsskader.

Hvordan tenker man at vi skal leve her med inntil ytterligere 384 tog pr. døgn? Det finnes andre løsninger enn «sånn er det bare, alle tog må til Oslo S».

  • Her kan du høre lyden av et godstog i Gamlebyen.

Fremtidsrettet planlegging ville gjort det mulig å lage overgang fra lokaltog til kollektivtrafikk UTEN at alle tog må til Oslo S.

Tenk slik, i stedet for å ofre befolkningen i Gamle Oslo. Utsettelsen er en glimrende anledning til å få til en god, nasjonal logistikk!

Rop hurra for pausen som kan redde hjemmene og nattesøvnen til tusenvis av mennesker i Gamle Oslo, og bevare nasjonalskattene Gamlebyen og Hylla!

I andre land er man stolte av sine gamlebyer, sine Old Towns, sine Alte Stadts, og forsøker å bevare dem. Det har utsettelsen gitt oss en sjanse til.

Vil du delta i Oslo-debatten?
Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.