Debatt

Kort sagt, tirsdag 24. mai

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Legemidler. Byggestopp. Slottsbalkongen. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Feilaktig av Bekkemellem

Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI) påstår i et innlegg i Aftenposten 20. mai at vi tar feil når vi skriver at Norge ligger på 6. plass av 39 land for «andelen nye medisiner som er innført, finansiert og tilgjengelig for alle pasienter». De som leser vårt innlegg og rapporten vi viser til, vil se at Bekkemellems kritikk er feilaktig.

Hun peker på statistikk som inkluderer medisiner som ikke er tilgjengelige for alle, men som gjennom ulike typer ordninger er forbeholdt et fåtall pasienter.

I Norge har vi en offentlig helsetjeneste som vektlegger likeverdighet. Nye medisiner innføres slik at alle pasienter får lik tilgang i hele landet. Det avgjørende spørsmålet er når folk flest får tilgang til medisinene de har behov for.

Systemet for nye metoder arbeider for å sikre raskere tilgang på nye legemidler til pasienter i Norge. Da må også legemiddelindustrien bidra med rask leveranse av tilgjengelig dokumentasjon og konstruktive prisforhandlinger.

Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør, Helse vest

Cecilie Daae, administrerende direktør, Helse nord

Stig A. Slørdahl, administrerende direktør, Helse Midt-Norge

Terje Rootwelt, administrerende direktør, Helse sørøst

Baard-Christian Schem, fagdirektør, Helse vest

Geir Tollåli, fagdirektør, Helse nord

Henrik Sandbu, fungerende fagdirektør, Helse Midt-Norge

Jan Frich, viseadministrerende direktør, Helse sørøst


Massiv støtte til Oslos byggestopp

Under overskriften «Massive protester mot Oslos byggestopp i villastrøk» i Aftenposten 22. mai påstås det at det er «langt mellom støtteerklæringer» til Oslos byggestopp for småhusområder.

Dette kan skyldes at svært mange av oss svarte i fjor.

For ett år siden spurte nemlig Plan- og bygningsetaten (PBE) innbyggerne i kommunen om innspill til ny småhusplan. Vi påpekte at det bygges for tett, for høyt og for lite tilpasset, og at grønne lunger og trær går tapt for alltid.

Byggestoppen er resultatet av våre protester. Vi støtter helhjertet byggestoppen, den burde ha kommet tidligere.

Det bygges nesten bare kassehus (flatt tak) som bryter med byggestilen i småhusområder. Grunnen til dette er at takterrasser regnes som uteområder. Dermed kan man bygge enda tettere.

Oslo trenger flere boliger, men småhusfortetting monner ikke. Oslo må finne nye byggeområder, der det også kan satses mer på park og lekeområder.

Per Høglend, Oslo


Slottsbalkongen er godt etablert

Odd Løkkevik skriver 20. mai at slottsbalkongen bør skifte navn til slottsaltanen. Han har helt rett i at Slottet har en altan, som arkitekturprofessor Thomas Thiis Evensen kommenterte i NRK for mange år siden. Han mente imidlertid at navnet slottsbalkongen var så godt etablert og innarbeidet at vi burde beholde det. Det er det lett å være enig i.

Henrik Brigg, Stavanger

  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Legemiddelindustrien
  3. Oslo