Behold au pair-ordningen!

Den nye regjeringen har besluttet å avskaffe au pair-ordningen.

Vi er au pairene, og vi fortjener å bli hørt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi er lei av å bli snakket om og ikke til. Vi er lei av å bli fremstilt som svake.

Vi er au pairer som ønsker å fortelle vår historie. Og vi ønsker at au pair-ordningen består og forbedres.

De siste månedene har det vært mye usikkerhet knyttet til au pair-ordningen i Norge. Den nye regjeringen har besluttet å avskaffe ordningen.

De snakker om at au pair-ordningen har utspilt sin rolle. De sier det ikke lengre er kulturutveksling, men billig arbeidskraft. Men hva med å spørre oss om hvordan vi opplever ordningen?

Vi har et viktig bidrag

Vi au pairer er forskjellige som alle andre. De fleste av oss kommer fra Filippinene, men vi kommer også fra land som Brasil, Ukraina, Kenya, Tyskland, Spania og Colombia.

Vi er oftest kvinner, men også menn. Noen fra velstående familier, andre fra enklere kår. Noen er nettopp ferdige med videregående, andre har høyere utdannelse.

Men uansett hvor vi kommer fra, er vi ressurssterke og har et viktig bidrag til Norge.

Kulturutveksling

Felles for de fleste av oss er at au pair-ordningen er en av få muligheter til å oppleve livet i et europeisk land. Vi har ikke mulighet til å dra på backpacking eller jobbe frivillig mens vi opplever verden. For oss er au pair-ordningen en av få muligheter til kulturutveksling.

Det å være au pair er en opplevelse for livet. Vi får innblikk i hvordan en norsk familie lever. Vi får erfaring med å bo i et demokratisk og likestilt land med en sterk velferdsstat. Vi opplever norsk natur og mattradisjon. Vi får nye venner, relasjoner og opplevelser. Og tar med oss verdifulle erfaringer videre i livet.

Vanskelig å sette grenser

Men virkeligheten er ikke rosenrød. Mens de fleste har gode erfaringer, opplever noen av oss å bli behandlet som hushjelper. Vi møter vertsfamilier som ikke ønsker å bli kjent med oss. Som ikke er interessert i vår kultur og bakgrunn. Og som misbruker selve intensjonen i ordningen.

Og mange av oss synes ordningen er uklar. Hva betyr egentlig lett husarbeid? Hvor tilgjengelig skal man være for vertsfamilien? Og hvorfor betaler vi skatt når vi egentlig er på kulturutveksling og får lommepenger?

Uklarheter skaper vanskelige situasjoner. Vi er unge og nye i Norge. Det kan være vanskelig å sette grenser og kommunisere tydelig.

Ikke ta fra oss denne muligheten

Mange ønsker å avvikle ordningen for å beskytte oss. Det blir feil. Ordningen har tydelige svakheter, men ikke ta fra oss denne muligheten. Det finnes andre, og bedre, måter å beskytte oss på.

Dere kan sikre at vertsfamiliene får ordentlig kursing. Kanskje sammen med oss, slik at begge parter får samme informasjon.

Dere kan tydeliggjøre regelverket slik at det er lettere for oss og vertsfamiliene å få hverdagen sammen til å fungere.

Dere kan gjøre det lettere for oss å få hjelp og bytte vertsfamilie dersom vi er uheldige.

Og dere kan utføre kontroller slik at dårlige vertsfamilier blir fortere oppdaget.

Vi har viktige erfaringer og gode forslag til forbedring. Men ikke avskaff ordningen uten å snakke med oss. Vi er au pairene, og vi fortjener å bli hørt.