Debatt

Uheldig av Unni Wikan

  • Forf>advokater
  • Forf><forf>frode Sulland <
  • <forf>truls Dramer <

Professor Unni Wikan fremfører i et debattinnlegg 16. november sitt syn på den pågående straffesak i Oslo tingrett etter drapet på tre søstre på Kalbakken i oktober i fjor. Hun gjentok sine synspunkter i Dagsnytt 18 på NRK P2 samme dag.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vårt oppdrag som forsvarere i saken gjør det vanskelig å gå inn i en offentlig debatt om Wikans synspunkter mens saken står for retten. Dette burde også ført til at Wikan ikke hadde slikt hastverk med å kommentere tiltaltes forklaring og fremføre sine spekulasjoner om hans motiver før dom er falt.Men når synspunktene har fått så sentral plass i to av våre viktigste medier, er det nødvendig med enkelte kommentarer.

Intet grunnlag.

Wikan omtaler seg selv som "fagperson med antropologisk ekspertise". Dette gir henne tydeligvis grunnlag for å forklare det meste ut fra æresbegreper, så også vår klients psykiske problemer over mange år.Uten å kjenne noen av de omfattende sykejournalene, synes hun ikke det er "så rart" med disse problemene og forklarer dem med tap av ære etter søsterens skilsmisse.

Ikke planlagt æresdrap.

Påtalemyndigheten har gang på gang understreket at det ikke er grunnlag for å se dette som et planlagt æresdrap. Senest ble dette presisert etter den vitneførsel Wikan kommenterte på Dagsnytt 18. Wikan var likevel i dette intervjuet kritisk til at det ikke er tatt ut tiltale for overlagt drap.Det er uheldig at en fagperson midt under saken bruker sin autoritet på denne måten uten å kjenne sakens og personenes bakgrunn bedre.I tillegg til at tidspunktet var særdeles lite velvalgt, er vi altså kritiske både til det mangelfulle faktiske og faglige grunnlag for Wikans debattinnlegg. Vi tar for gitt at hverken domstolen eller offentligheten lar slike forsøk på å påvirke en pågående rettsprosess i en svært alvorlig sak få den virkning som synes å være hensikten.

Meningsløst.

Unni Wikan tillater seg å etterlyse "de modige menn som kunne ha bidratt til å kaste lys over drapet på sine søstre — i full offentlighet". Samtidig sier hun at det er "fullt forståelig at brødrene ikke orker og makter presset fra mediene". Dersom hun står inne for det siste synspunktet, blir det første meningsløst.I dette tilfellet har brødrene nettopp vært "modige menn", og de klarte å forklare seg utfyllende for retten på tross av de forferdelige opplevelser de har måttet takle.Rettens avgjørelse om lukkede dører under deres forklaringer viser at domstolen fullt ut hadde den forståelse for "presset fra mediene" som også Unni Wikan hevder at hun har.

Les også

  1. Søsterdrap for retten

Les mer om

  1. Debatt