Debatt

Tydelig at Spekter ønsker all makt over planlegging av arbeidstid | Tillitsvalgte ved St. Olavs Hospital

 • Anita Solberg, Norsk Sykepleierforbund
 • Sigmund Eidem, Fagforbundet
 • Lise Dragset, Norges ingeniør og teknologorganisasjon

Turnusavtalene sikret at tillitsvalgte skulle godkjenne arbeidsplanene. Nå er dette tatt ut av turnusavtalene. Dette endrer maktforholdet i arbeidstidsplanleggingen vesentlig, skriver artikkelforfatterne. Foto: Ntb Scanpix

Vi skulle gjerne stolt på at en ensidig planlegging fra arbeidsgiver gir gode arbeidstidsordninger for ansatte, men erfaringer gir oss ingen tro på det.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Anne-Kari Bratten: Vi er ikke feilinformert og vi ser hvilken retning du vil endre maktforholdet i arbeidslivet

Viser til svaret ditt i Aftenposten 29. september, der du mener vi er feilinformert av legene.

Vår støtte til Akademikerne bygger på en lang rekke uttalelser fra deg og Spekter om samarbeidet mellom partene i arbeidslivet.

Dette sa du i 2013:

«Hvis fagbevegelsen slipper sitt klamme grep om arbeidstidsbestemmelsene, vil vi utløse mer arbeidskraft som vil komme oss alle til gode».

Ønsker all makt

Dette viser din sanne holdning til hva du mener om tillitsvalgtes medvirkning i arbeidstidsplanlegging. I Spekters høringsvar til arbeidstidsutvalget kommer det tydelig frem at dere ønsker all makt i planlegging av arbeidstid, uten tillitsvalgtes medvirkning.

Dere har ønsket å fjerne kravet i Arbeidsmiljøloven om at gjennomsnittsberegning skal avtales med tillitsvalgte.

Hvis denne retten forsvinner vil dere kunne lage arbeidsplaner uten reell medvirkning fra tillitsvalgte og ansatte.

Vi skulle gjerne stolt på at en ensidig planlegging fra arbeidsgiver gir gode arbeidstidsordninger for ansatte, men erfaringene fra Østfold, sammen med dine uttalelser, gir oss ingen tro på det.

Endret praksis

Østfold har gått lengst i å tilrane seg styring av legenes arbeidstid, men St. Olav har også endret praksis for arbeidstidsplanlegging for de yrkesgruppene vi representerer.

Vi ser at arbeidsgivers holdninger til samarbeidet med tillitsvalgte endres i gal retning

Turnusavtalene sikret at tillitsvalgte skulle godkjenne arbeidsplanene. Nå er dette tatt ut av turnusavtalene. Dette endrer maktforholdet i arbeidstidsplanleggingen vesentlig.

Kollektiv rullerende plan er parallelt med det vi kaller grunnturnus for våre grupper.

Det er et helt sentralt virkemiddel for å sikre en jevn fordeling av arbeidsbelastning fra uke til uke.

Les også

Svar til Spekter-direktøren: Derfor krever vi tilpasset dagarbeid for høygravide sykehusleger

Vi avtaler i tillegg fleksible arbeidsplaner. Dette kan vi gjøre så lenge Arbeidsmiljøloven sikrer oss retten til å avtale gjennomsnittsberegning og redusert hviletid mellom vakten.

Ville passet bedre i 1899

Dette gir oss en påvirkning legeforeningen ikke har. Jo mer en arbeidstidsordning avviker fra loven, jo strengere må reguleringen av arbeidstiden være.

Opplagt for et samlet norsk arbeidsliv unntatt Spekter.

Vi ser at arbeidsgivers holdninger til samarbeidet med tillitsvalgte endres i gal retning. Det er dette vi baserer vår støtte på.

Vi står fast på at din måte å diktere arbeidstid på ville passet bedre i 1889, enn den gjør innenfor dagens partssamarbeid.

Artikkelforfatterne er foretakstillitsvalgte ved St. Olavs Hospital.


Flere saker:

 1. Les også

  Ingen løsning for sykehusstreiken: Nå er over 700 operasjoner utsatt

 2. Les også

  Diagnose: Høygravid sykehuslege | Trude Basso

 3. Les også

  Bent Høie lovet 12 milliarder mer til sykehusene innen 2017. Det blir ikke innfridd.


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. St. Olavs Hospital
 2. Arbeidsmiljøloven
 3. Arbeidsgiverforeningen Spekter
 4. Streik

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Akademiker-streiken: Sykehusene vil tilbake til fortiden

 2. DEBATT
  Publisert:

  Jeg reagerer sterkt på at det settes likhetstegn mellom sykehusene i dag og arbeidslivet på 1890-tallet | Anne-Kari Bratten

 3. NORGE
  Publisert:

  210 sykehusleger kan bli tatt ut i streik denne uken: - Streikeviljen er stor

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Koronakrisen utløser strid om arbeidstid

 5. NORGE
  Publisert:

  1.463 operasjoner utsatt under legestreiken

 6. DEBATT
  Publisert:

  Slå ring om medbestemmelse i arbeidslivet | Nord, By, Kollerud og Hermansen