Hvor er krisehjelpen til friluftslivet?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er flott at idretten får støtte, men idrett er ikke for alle. Også friluftslivsorganisasjonene sliter med å rekruttere og hente tilbake frivillige etter pandemien. Resultatet er avlyste aktiviteter og dårligere fritidstilbud til barn og unge.

Speideren, 4H, Barnas turlag, skileik og sommercamper bidrar til verdifull sosial utjevning. For mens barn av foreldre med lavere utdanning har lavere deltagelse i de fleste aktivitetstilbud, er de overrepresentert i friluftslivsorganisasjonenes aktiviteter.

Som frivilligheten ellers er vi avhengige av økonomisk støtte for å drive, planlegge og gjennomføre aktivitetene som får folk ut. Siden 2017 er likevel omtrent hver tredje krone i aktivitets- og prosjektmidler blitt borte.

Vi jobber hardt for få økt driftsstøtte og større forutsigbarhet. Men i den spesielle situasjonen vi står i nå, har friluftslivets organisasjoner også et akutt behov for egne «restartmidler» fra Klima- og miljødepartementet.

Bente Lier,

generalsekretær, Norsk Friluftsliv