Kjøttindustrien må slutte å motarbeide et sunnere og mer bærekraftig kosthold

Vi utfordrer kjøttindustrien til å ta inn over seg at et sunt kosthold for vår tid har mange fordeler for folk flest, skriver innleggsforfatterne.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kjøttindustrien, med Animalia og Matprat i spissen, prøver gjennom flere kronikker å så tvil om kunnskapsoppsummeringen som skjer om kosthold og bærekraft gjennom de nye nordiske ernæringsanbefalingene. Disse vil igjen danne utgangspunktet for oppdatering av de norske kostrådene.

Motarbeidelsen fra kjøttindustrien er svært uheldig, siden kostrådene vil bidra til et sunnere og mer bærekraftig kosthold. Det vil også bidra til flere gode leveår for folk flest og til å imøtekomme globale natur og klimautfordringer. Selvforsyning vil også kunne økes betraktelig med et redusert kjøttforbruk.

Kjøttindustrien kaster stein i glasshus da Animalia og Matprat finansieres av salg av kjøtt og egg, med målsetninger om å opprettholde eller øke salg og forbruk av kjøtt og egg i Norge.

De nordiske ernæringsanbefalingene baserer seg imidlertid på en massiv kunnskapsoppsummering ledet fra flere hundre av Nordens mest kompetente eksperter som jobber med kosthold og bærekraft. Flere av de fremste ekspertene i verden utenfor Norden er også involvert. Prosessen er åpen og kan følges av alle.

Alle eksperter er også vurdert med tanke på interessekonflikter. Rapportene legges ut til offentlige innspillsrunder, og alle saklige innspill blir vurdert. Det blir da noe komisk når kjøttindustrien stiller spørsmål med noe av det mest grundige, uavhengige og transparente av kunnskapsoppsummeringer som er blitt gjennomført i Norden.

De danske kostrådene ble oppdatert i fjor, og disse er basert på mye av den samme forskningen som nå vurderes i de nordiske. De danske anbefaler alle å spise mye og variert fra planteriket, spise mindre kjøtt og heller velge belgvekster og fisk, og ikke spise for mye.

Kanskje er kjøttindustrien redd for et slikt budskap. Vi utfordrer kjøttindustrien til å ta inn over seg at et sunt kosthold for vår tid har så mange fordeler for folk flest – og for bærekraft – at de ikke bør motarbeide de nye kostrådene, men heller se hvordan vi sammen kan bruke kunnskapen til å skape en bedre fremtid.