Småbarnsforeldre er redde for hva som skjer med nabolaget deres. Det gjør inntrykk!

Når det skytes på gaten, kan konsekvensene bli ufattelige, både for enkeltmennesker og for nabolag, skriver Raymond Johansen. Bildet er tatt etter en av skyteepisodene på Torshov i høst.

Vi vil ha trygge nabolag for alle – over hele byen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Siden slutten av august har det vært fire tilfeller av skyting innenfor et relativt lite geografisk område på Torshov. Det er uakseptabelt, svært alvorlig og noe som selvfølgelig kan skape frykt blant lokalbefolkningen.

Når det skytes på gaten, kan konsekvensene bli ufattelige, både for enkeltmennesker og for nabolag. Derfor må vi gjøre alt i vår makt for å forebygge, stoppe og oppklare slike hendelser.

Ikke en situasjon vi skal akseptere

I Aftenposten nylig utfordrer flere småbarnsforeldre på øvre Torshov meg som byrådsleder: De skriver at de er redde for hva som skjer med nabolaget sitt.

Det gjør inntrykk, og det er ikke en situasjon vi skal akseptere.

Oslo kommune og politiet i Oslo iverksetter i fellesskap en rekke tiltak for å stoppe slike hendelser og sikre trygge nabolag. Men det er også veldig verdifullt å ha engasjerte nabolag med på laget.

For å sikre trygge nabolag over hele byen må alle gode krefter jobbe sammen.

Forebygging blant barn og unge

Blant annet har vi et eget forebyggingsprogram i hele byen. Sammen lager vi et trygt Oslo – Salto, for å forebygge rusmisbruk og kriminalitet blant barn og unge.

I bydel Sagene kommer det ny ungdomsklubb på nye Bentsebrua skole og et nytt ungdomstilbud i Biermannsgården i tillegg til andre gode tilbud som allerede finnes i området.

I sommer fikk alle de over 300 ungdommene som søkte, tilbud om sommerjobb gjennom bydelen.

For å unngå vold, kriminalitet og skyteepisoder er forebygging blant barn og unge noe av det viktigste vi gjør.

Så er selvfølgelig politiets innsats for å avverge, stoppe og etterforske slike hendelser helt avgjørende. Fra kommunens side stiller vi tydelige krav om nok politi der det trengs i Oslo, både til etterforskning, oppklaring og synlig tilstedeværelse.

For en del er kommunale boliger livsviktige

I innlegget pekes det på antallet kommunale boliger på øvre Torshov og i Bydel Sagene og at det kan føre til en opphopning av sosiale problemer.

I en årrekke, mens Høyre styrte byen, ble altfor mange kommunale boliger lagt i de samme områdene. Hverken beboere eller bygninger ble fulgt godt nok opp.

Siden vi tok over i 2015, har vårt byråd hatt denne utfordringen høyt på prioriteringslisten. Vi jobber for å spre de kommunale boligene over hele byen, følge opp beboerne tettere og skape trygge boområder.

De siste årene er det blitt solgt en rekke kommunale boliger i Bydel Sagene, i all hovedsak på øvre Torshov, siden andelen er så høy her. Kjøp av nye kommunale boliger skjer i hovedsak vestover i byen, og ikke i indre by.

Men dette er et omfattende, arbeidskrevende og kostbart arbeid i Oslos boligmarked. Vi er langt fra i mål.

Boligprisene har økt kraftig i Oslo over mange år. For en del oslofolk er kommunale boliger livsviktige. Blant dem er de med ingen eller svært lave inntekter, de som sliter med rusmisbruk, de som har dårlig psykisk helse eller nettopp er kommet til byen som flyktninger.

De kommunale boligene er en grunnplanke i vårt velferdssamfunn – for dem som trenger det aller mest.

God dialog avgjørende

I Oslo kommune samarbeider vi med spesialisthelsetjenesten og andre aktører for at beboerne skal få den støtten de trenger. Men uansett hvor god oppfølgingen er, vil rusavhengighet, dårlig psykisk helse og fattigdom kunne øke faren for sosiale problemer, særlig når flere levekårsutfordringer kombineres hos enkeltbeboere eller i et område.

Å håndtere slike problemer handler bare delvis om selve boligene. Det handler vel så mye om tilbud for rusavhengige, psykisk helsehjelp og en lang rekke andre velferdstilbud.

Vi må jobbe forebyggende, vi må ha sterk og målrettet politiinnsats, og vi må ha gode velferdstjenester som treffer dem som trenger det mest. Ikke minst: denne innsatsen må forsterkes og intensiveres i årene som kommer.

For å lykkes med å bygge og ivareta gode nabolag er god dialog med både beboere i kommunale boliger og dere naboer avgjørende.