Barnets beste skal komme først

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 7. desember skriver administrerende direktør Ingvild L. Kristiansen i Stendi at regjeringen vil stenge private aktører ute fra barnevernet uten at det er gjort en forsvarlig utredning.

Dette er feil. Regjeringen vil styrke de statlige institusjonene for selv å kunne ta vare på barna med de største utfordringene. Dette er en tilnærming som er faglig forankret. Det er anbefalt av fagdirektoratet, Bufdir, og Stortinget har sluttet seg til det. Denne omleggingen inkluderer å øke bruken av ideelle tilbydere.

Barn i barnevernet har ofte sammensatte behov og trenger hjelp fra ulike velferdstjenester. I dag er kommersialiseringen av barnevernet gått så langt at det offentlige ikke lenger har kapasitet til å gi hjelp til barna med størst behov. De settes ut på anbud. Slik kan vi ikke ha det. Vi vil ikke at barnevernet skal drives som et marked.

Regjeringen vil sørge for at barnevernet gir trygghet og hjelp til barn og familier som trenger det. Hensynet til barnas omsorg og beskyttelse og dermed kvaliteten på tilbudet skal alltid komme først.

Dette handler ikke om å benke noen, men om å toppe laget til barnets beste.

Kjersti Toppe, barne- og familieminister (Sp)