Debatt

Gass som klimaløsning er ingen myte

 • Tore Killingland
Norsk gass vil ha en positiv klimaeffekt i særlig Europas energimiks i årtier fremover, skriver artikkelforfatteren. Dette illustrasjonsbildet er fra gassbehandlingsanlegget på Kollsnes i Øygarden i Hordaland.

Helheten i regnestykket viser at kull har dobbelt så høye klimagassutslipp som gass.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Rebekka Borsch (V) er dristig når hun i Aftenposten 6. april hevder at et regnestykke er en myte, og særlig når en bare forholder seg til halve problemstillingen.

Det FNs klimapanel sier

Borsch viser blant annet til FNs Klimapanels (IPCC) utslippsbaner.

Vi respekterer også det faglige grunnlaget som FNs Klimapanel bruker. Vi deler deres syn på klimatrussel og behov for tiltak.

Tore Killingland.

Men så trekker Borsch inn argumenter som ikke er i samsvar med klimapanelets siste hovedrapport: Hun hevder det er en myte at naturgass har lavere CO2-utslipp enn kull.Borsch er enig i at kull slipper ut dobbelt så mye CO2 som gass ved forbrenning. Det hun påstår er at en har et så stort utslipp av gass i produksjon og transport fram til forbruker at gassen blir like ille som kull. Dette fordi den uforbrente gassen (metan) har langt høyere klimaeffekt enn CO2.

Helheten i regnestykket

Det er dristig å hevde at et regnestykke er «tull. Fortellingen er ikke sann.»

Vi forholder oss til IPCC som i sin siste hovedrapport har vurdert nettopp dette forholdet hun tar opp. Borsch ser ut til å glemme at kull har et betydelig metaninnhold og dermed metanutslipp.

IPCC viser helheten i regnestykket og konkluderer med at også med mulig utslipp fra utvinning og transport, så har kull dobbelt så høye klimagassutslipp som gass.

Det betyr at vi kan opprettholde regelen om at gass slipper ut halvparten så mye (CO2eq/TWh) som kull både i kraftverkene og på vei dit.

Realitetene som må med

Siden Borsch vil rydde opp i myter, så la oss se litt på hennes håp og tro om Norges rolle i verden:

 • «Vi kan bli storeksportør av fornybar energi»: Ja, la oss prøve det. Norge kan kanskje eksportere et overskudd på 50TWh elektrisitet i året i 2050. Vi bruker selv ca 130TWh i dag. Eller skal vi bruke denne kraften til verdens reneste aluminiumsproduksjon i Norge? I dag eksporterer vi gass som inneholder 1000TWh.
 • Dersom norsk gasseksport til EU blir stoppet og erstattet med kull, så øker EUs utslipp med 300 millioner tonn CO2 pr år. Dette er 6x hele Norges utslipp.
 • Selv om ny fornybar energi (ikke medregnet vannkraft) gledelig har økt med 200 prosent de siste ti år, så har kull økt 6,5 ganger mer i reelle tall.
 • Økende energibehov i verden på grunn av befolkningsvekst og forbedring i materiell levestandard er større enn andelen fornybar energi greier å dekke tross imponerende vekst. Vi trenger all den fornybar vi kan få, men foreløpig er det lenge til den erstatter kull.
  Det er disse realitetene i verden som Borsch må ha med i sitt regnestykke og som gjør at norsk gass vil ha en positiv klimaeffekt i særlig Europas energimiks i årtier fremover.

Flere meninger? Les hva debattredaktøren anbefaler.

Les også

 1. Oljeminister Lien forlenger oljealderen med 40 år

 2. Grafen som skremmer EU og gleder Putin

 3. Hvis den storstilte oljeutvinningen i nord fortsetter, er det aktuelt å saksøke den norske stat

Les mer om

 1. Debatt
 2. Klimaendringer