Debatt

Milliardsatsing på de yngste | Trond Giske

  • Trond Giske, Arbeiderpartiet

Mange elever sliter helt fra barneskolen. Foto: Scanpix

Arbeiderpartiet vil styrke skolesatsingen helt ned til barneskolen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.En av fire elever slutter i skolen før de fullfører og består en videregående opplæring. I hvert kull går 15.000 elever ut i arbeidslivet uten studiekompetanse eller fullført fagbrev. Antall arbeidsledige ungdommer og unge på uføretrygd øker kraftig, og andelen voksne som deltar i arbeidslivet er den laveste på 20 år. De som går ut av videregående uten å fullføre havner bakerst i den lange køen av arbeidsledige.

Trond Giske Foto: Kolstad, Tom

For sent

For Norge er det en enorm sløsing at tusenvis av unge går ut i arbeidsledighet. Og for den enkelte ungdom kan det være livsødeleggende. Skal vi hjelpe mange flere til å lykkes i skolen, må vi ha en ny politikk. Aftenposten avdekket at 3,3 milliarder kroner er brukt mot frafall uten resultat. Årsaken er åpenbar: Hjelpen til elevene i ungdomsskolen og videregående kommer for sent. Elever som sliter må få hjelp helt fra de begynner i barneskolen. Allerede i første og andre trinn må alle elever være garantert så tett oppfølging at de lærer ferdigheter som lesing, skriving og regning – grunnlaget for videre læring og mestring i skoleløpet.

Vårt løfte

Arbeiderpartiets viktigste skolesatsing er derfor styrket tidlig innsats og en lese-, skrive-, regnegaranti Vi ser dette som neste steg etter at Stoltenberg-regjeringen sørget for utvidet skoledag for de minste, og 15 milliarder kroner mer (i året) til full barnehagedekning. Vårt løfte er klart: en opptrapping av tidlig innsats med 1 milliard i året, innfaset i løpet av neste periode. Ved jevn opptrapping gir det 2,5 milliarder tilsammen over fire år til økt lærertetthet, spesialpedagoger, og individuell lese- og skriveoppfølging.

Høyre tolket vår tidlig-innsats-milliard som en engangsøkning på 250 millioner kroner første år, og deretter nullvekst i resten av perioden. Høyre snakker mot bedre vitende. De vet at Arbeiderpartiet i vårt alternative budsjett for 2016 hadde en halv milliard mer til tidlig-innsats enn forslaget fra regjeringen. Det er meningsløst å tro at vi skulle gå til valg på å halvere vår egen satsing fra budsjettet, og deretter love nullvekst på vårt viktigste skolepolitiske område.

Ikke til troende

Likevel velger Aftenposten å gi Høyres fremstilling store oppslaghelside torsdag 22. september. Det er overraskende, fordi det så åpenbart ikke står til troende at Arbeiderpartiet skulle gå til valg på å bevilge 250 millioner kroner mer i året, når vi har 500 millioner kroner mer bare i 2016. De to tingene henger ikke sammen. Hadde Aftenposten tatt med mitt svar om de 500 millionene i Arbeiderpartiets alternativt budsjett, hadde også leserne fått med seg at Høyres fremstilling er gal.

Noe positivt

Likevel er det noe positivt i dette: Etter at Arbeiderpartiet har foreslått styrket tidlig-innsats i mange år, er det bra at også Høyre nå begynner å snakke om tidlig innsats. Hittil i perioden har ikke regjeringen fremmet et eneste forslag om dette.

Vi får håpe at vi nå får flertall for en solid satsing. Aftenposten har rett i at milliardkrangler ikke er viktig for velgerne. Men ingenting er viktigere enn hvordan det går med barna våre. En offensiv tidlig innsats vil hjelpe mange flere til å lykkes i skole og arbeid.


Disse sakene er det Trond Giske reagerer på:

Aps skolemilliard ble til fire etter at Erna Solberg kom med et større løfte.

Høyre dropper karakterer fra 5. klasseLes mer om

  1. Ungdom
  2. Skole
  3. Politikk
  4. Arbeidsliv