Rektor: Erstatt eksamen med nasjonale prøver

Lise Åserud/NTB Scanpix

Planlegging, gjennomføring og gjennomgang av eksamener koster enormt mye tid og penger.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Eksamen er for dyrt, tar for mye tid, legger for mye premisser, gir for lite læring og stjeler for mye av elevenes dyrebare undervisningstid. Nasjonale prøver gir det faglige svaret samfunnet trenger.

Måneder med detaljplanlegging

Vi er ferdige med gjennomføringen av årets eksamen ved ungdomsskolene. Måneder med detaljplanlegging ligger bak perioden på ca. tre til fire uker med skriftlig og muntlig eksamen.

Skolens administrasjon planlegger perioden til minste detalj. Hvilke lærere skal gjøre hva, hvem skal eksaminere på egen skole, hvem skal sensurere på andre skoler, elever med spesielle tilrettelegginger, detaljerte planer skal skrives, stram jus leses, eksamensvakter kalles inn.

De andre elevene skal ha meningsfylte dager selv om de ikke kan være på skolen. Det er ikke anledning til å gi fri, jf. kravet om 190 skoledager.

Våkenetter, stress og prestasjonsjag.

Lærerne og elevene har holdt på i flere år med å forberede seg. Eksamen legger premisser. Det skal øves på fag, skriftlig og muntlig. Det skal øves på lange prøver. Våkenetter, stress og prestasjonsjag. Og det skal øves på selve gjennomføringen av muntlig med prøvemuntlig på forhånd.

Lærere med stor omsorg for elevene vil at de skal være best mulig forberedt og trygge når de store dagene kommer. Som man har snakket om i flere år: «Dette er det viktig å kunne til eksamen!»

Hvor godt vurderes sidemålsoppgave nummer 90?

Så gjennomfører vi eksamen. Skolene, kommunene, fylkesmannen og direktoratet har mange mennesker i arbeid. Skriftligsensorer bruker de fineste mai- og junihelgene på store bunker. Hvor godt vurderes sidemålsoppgave nummer 90 kl. 01.00 på lørdagsnatten?

Så skal det klages. Klagene leveres før ferien, og svar vil foreligge utpå høsten en gang. Og det vil ikke ha noen innvirkning på elevens snitt.

De er forlengst vel i gang på videregående når endelig karakter fastsettes. Fylkesmannen foretar en full gjennomgang av hele vurderingsarbeidet selv om elever og foreldre klager på enkeltsaker, som for eksempel manglende kreditering for innsats. Som kunne vært enkelt å avslå.

Koster enormt, betyr lite

Alt dette koster enormt av tid og penger og prioriteringer. Man vi kan stille spørsmålet om dette er den beste måten å disponere ressursene på for å gi elevene den best mulige læring.

Og eksamenskarakteren betyr forsvinnende lite på elevenes snitt når man skal konkurrere seg inn på videregående skole.

Erstatt med nasjonale prøver

Vi kan erstatte eksamen med nasjonale prøver på 10. trinn. Og la elevene konkurrere til videregående på standpunktkarakterene.

På ungdomsskolene kan det gi oss den tredje nasjonale testen som er sammenlignbar med foregående år. Den kan gi oss kunnskap om utviklingen til eleven, elevene og skolen gjennom de tre ungdomsskoleårene. Det ivaretar behovet alle skoler har for å bli kikket i kortene så vi ikke blir oss selv for gode. Det er kanskje også hovedargumentet for eksamen.

Kunne brukt tiden til undervisning

Eksamen koster mye tid som kunne bli brukt til undervisning. Unntakstilstand i flere uker hvor både elever og lærere avslutter slitne, mette og relativt umotiverte før de går inn i siste skoleukene gir mindre læringsutbytte enn om vi kunne fordypet oss i kunnskap i stedet for reproduksjon til eksamen.

Lærerne og elevene ville kunne stå mer fritt i valg av metoder gjennom ungdomsskoleårene hvis det ikke var eksamen som styrte mye i form og innhold. Lærerne brenner for sine fag og elever og vi kunne fått en mer inspirerende skolehverdag for elevene.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lyst til å skrive ? Les denne først: Seks tips til en Aftenposten-debattant